IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Februar 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Februar 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.2.2008 do 29.2.2008

29.2.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu februarju 2008

29.2.2008

Elektronsko oddajanje javnih naročil

1. marca bosta začeli veljati noveli Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS). Spremembe se nanašajo na ureditev zasledovanja tržnih cen v postopkih javnega naročanja, ureditev statističnega poročanja v zvezi s portalom javnih naročil ter rešitve za zagotovitev možnosti elektronske oddaje naročila za vse naročnike. > Več...

27.2.2008

Z novim ZDP-2 je pretok kapitala prost, devizno poslovanje pa nadzorovano

Z vstopom v Evropsko unijo in s sprejemom enotne valute evro za domače plačilno sredstvo, je nastopilo obdobje liberizacije pretoka kapitala, zmanjšanega deviznega poslovanja in ureditve poslovanja znotraj evropskega prostora. To se odraža tudi na obsegu novega Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2) in prenehanju veljavnosti podzakonskih aktov, ki zmanjšujejo obseg za poročanje o poslovanju s tujino. > Več...

26.2.2008

Mednarodna pravna pomoč po ZKP

25.2.2008

Ne pozabite na oddajo napovedi za odmero dohodnine od obresti in priglasitev odloga plačila davka od podarjenega kapitala

28. februar ni le končni rok za oddajo napovedi odmere dohodnine od kapitalskih dobičkov doseženih pri odsvojitvi kapitala, temveč tudi rok za oddajo podatkov za odmero dohodnine od doseženih obresti in priglasitev odloga plačila davka od podarjenega kapitala v minulem letu. > Več...

21.2.2008

14 pacientovih pravic

26. februarja bo začel veljati Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), uporabljati pa se bo začel čez šest mesecev. Zakon podrobneje ureja vsebino 14-ih pacientovih pravic, povsem na novo pa ureja postopke reševanja sporov med pacienti in zdravstvenimi delavci. > Več...

19.2.2008

US: Za žaljenje sodne veje oblasti 500 evrov kazni

Ustavno sodišče lahko kaznuje tistega, ki v vlogi žali sodišče. Namen takšnega kaznovanja je varovanje zaupanja v sodstvo, njegovega ugleda ter avtoritete, ki so odločilnega pomena za uresničitev nalog sodne veje oblasti. > Več...

18.2.2008

Sodelovanje v kazenskih zadevah

Nov Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU), ki se uporablja od 24. februarja, določa postopke sodelovanja pristojnih slovenskih organov v predkazenskem in kazenskem postopku z organi drugih držav članic ter v slovenski pravni red prenaša temeljne evropske predpise s tega področja. > Več...

15.2.2008

V veljavi je Odlok o ustanovitvi Sveta Vlade RS za konkurenčnost

Svet bo vodil razvojni minister dr. Žiga Turk, sestavljajo pa ga predstavniki pristojnih ministrstev, predstavniki podjetij, strokovne javnosti, zbornic in združenj. > Več...

14.2.2008

Posvojiti otroka iz tuje države?

Od 4. januarja 2008 velja težko pričakovani Sporazum med Vlado RS in Vlado Republike Makedonije o posvojitvah. Prvi tovrstni sporazum pri nas jasno opredeljuje pogoje, način in pravne učinke posvojitve, postopek poteka posvojitve ter pri tem upošteva tako mednarodne kot notranjepravne akte. > Več...

13.2.2008

V zakonu o visokem šolstvu kršena načela pravne države

Ustavno sodišče je odločilo (U-I-370/06), da se osmi odstavek 50. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS) razveljavi, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-E) pa je v neskladju z Ustavo. > Več...

12.2.2008

Varstvo osebnih podatkov v informacijski družbi

V Evropski uniji, kjer se je v želji večjega gospodarskega in socialnega napredka vzpostavil notranji trg brez meja, na katerem so zagotovljeni prosti pretok blaga, storitev in svoboda ustanavljanja, je pomemben tudi razvoj storitev informacijske družbe. > Več...

11.2.2008

Prihaja čas oddaje napovedi kapitalskih dobičkov

Mesec februar prinaša številne obveznosti, ki jih morajo izpolniti davkoplačevalci. Ena od teh obveznosti je oddaja napovedi kapitalskih dobičkov, ki jo morajo do 28. februarja 2008 oddati vsi tisti davkoplačevalci, ki so v preteklem letu dosegli dobiček iz odsvojitve katerekoli vrste kapitala. > Več...

7.2.2008

Povečanje otroškega dodatka

Z novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) se nominalno povišuje višina otroškega dodatka za vse skupine upravičencev do otroškega dodatka. S to spremembo se želi zagotoviti boljši finančni položaj otrok in družin in s tem dodatno finančno zavarovati predvsem otroka in družino pred zvišanjem cen, ki bi lahko poslabšale življenjske pogoje otrok. > Več...

6.2.2008

Kaj nam prinaša novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2)

V veljavi je novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki je prinesla predvsem nove olajšave za rezidente z nižjimi dohodki, pa tudi vrsto drugih sprememb, o katerih pa so mediji nekoliko manj poročali. Vse spremembe se uporabljajo že takoj, kar pomeni, da morajo biti davčni zavezanci na to posebej pozorni. > Več...

6.2.2008

Novela ZGD-1 za omejitev prevzemov

V veljavi je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki se navezuje na spremembe prevzemne zakonodaje ter omejuje zlorabe in negativne posledice, povezane s prevzemi in finančno asistenco pri prevzemih. > Več...

5.2.2008

Varstveni dodatek

Veljati je začel Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod), ki ureja pravice do varstvenega dodatka, upravičence, pogoje za pridobitev in uživanje pravice, način odmere in usklajevanja ter postopek za priznanje pravice. > Več...

4.2.2008

Plačilo povečanega obsega dela sodnikov

Merila za povečan obseg dela, ki so začela veljati sredi januarja, je sodni svet sprejel na podlagi 22.f člena lani noveliranega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Merila, ki določajo pogoje, kriterije in plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sodnikov, naj bi predvsem prispevala k zmanjšanju sodnih zaostankov. > Več...

4.2.2008

Predčasna razrešitev ustavnega sodnika

S Sklepom o razrešitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, je z 31.1.2008, na lastno zahtevo, prenehala funkcija sodnika ustavnega sodišča, prof. dr. Francu Gradu. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober