IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: December 2016
 

V središču

Arhiv člankov od 1.12.2016 do 31.12.2016

30.12.2016

Predizpolnjeni obračuni prispevkov za nekatere davčne zavezance

Že deseta novela > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) prinaša nekaj poenostavitev postopkov pobiranja davkov in zmanjšanje administrativnega bremena zavezancev, spreminja se davčna izvršba in še dodatno razširja področje avtomatične izmenjave informacij med državami članicami EU. > Več...

29.12.2016

Pravica do podobe in zdrava pamet

Po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA in posledično Melanie Trump za bodočo prvo damo ZDA je v Slovenijo pljusknil val evforije in tudi želje po zaslužkih na njun račun. Pojasnjevanje, da je tako ime kot podobo posameznika dopustno uporabiti v komercialne namene izključno z njegovim soglasjem, je v delu javnosti zbudilo nekaj nejevere. > Več...

27.12.2016

Ekonomska neenakost žensk z vidika spolnega pokojninskega razkoraka

13. aprila 2016 je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Beli knjigi o pokojninah predstavilo predlog nove pokojninske reforme, ki je načrtovana za leto 2020, do takrat pa naj bi potekala javna razprava o predlaganih rešitvah. > Več...

24.12.2016

Denarno nadomestilo za neizkoriščen dopust

Čeprav Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da lahko delavec izrabi en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, pa to ne pomeni, da mu delodajalec ni dolžan omogočiti, da izkoristi svoj dopust v celoti. > Več...

22.12.2016

Ustanavljanje podružnic v Evropski uniji

V prispevku je predstavljen pojem podružnice ter pravna podlago za ustanavljanje podružnic znotraj EU in Slovenije. Analizirana je sodna praksa Sodišča EU, ki je pomembno vplivala na pravila pri ustanavljanju podružnic družb iz ene države članice v drugih državah članicah. > Več...

16.12.2016

Kršitev varnosti osebnih podatkov - tveganja za upravljavce in obdelovalce

Podatki, s katerimi operirajo tehnološka podjetja, z eksponentno rastjo digitalizacije storitev vedno bolj pridobivajo na pomenu. Pomemben del teh podatkov predstavljajo osebni podatki. S tem v ospredje vse bolj prihaja potreba po iskanju ustreznega ravnovesja med pravicami posameznikov do zasebnosti na eni strani ter svobodno gospodarsko pobudo podjetij, ki te podatke obdelujejo, na drugi. Iskanje tega ravnovesja je v današnjem hitro spreminjajočem se okolju zelo dinamičen proces. To se odraža tudi v spreminjajočem se okviru pravnih pravil, ki gre izrazito v smeri strožjega varovanja pravic posameznikov. > Več...

14.12.2016

Predhodno vprašanje na Sodišču EU o javni izposoji e-knjig

Javne knjižnice posojajo knjige v papirni obliki in kot nadomestilo plačujejo organizaciji Stichting določen pavšalni znesek. Ta pobrane prejemke razdeli imetnikom pravic na podlagi sistema delitve prek organizacij za kolektivno upravljanje pravic. Medtem ko je prispevek urejen za knjige v papirni obliki, pa ta ureditev ne velja tudi za elektronske knjige. Javne knjižnice sedaj javnosti dajejo elektronske knjige na razpolago na internetu na podlagi licenčnih pogodb z imetniki pravic. > Več...

12.12.2016

Posamezniki v postopku ničnostne tožbe pred Sodiščem EU - Spremembe Lizbonske pogodbe v zvezi s predpisi, ki ne potrebujejo izvedbenih ukrepov

Pogoji za fizične in pravne osebe, ki so vlagale ničnostne tožbe na Sodišče EU, so veljali za posebno stroge in so jim preveč omejevali dostop do sodnega varstva. Avtorica v prispevku obravnava spremembe, ki jih je v zvezi s tem prinesla Lizbonska pogodba v četrtem odstavku 263. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije. Najprej predstavi vrste izpodbojnih aktov EU ter pogoja dvostopenjskega testa neposrednega in posamičnega nanašanja. Po opisu sprememb Lizbonske pogodbe v opredelitvi aktov EU predstavi in kritično ovrednoti aktualno sodno prakso Sodišča EU, v kateri je opredeljen pojem predpis, ki ne potrebuje izvedbenih ukrepov. Nazadnje razkrije svoj pogled na to, ali so se, upoštevaje tudi druge spremembe v Lizbonski pogodbi, možnosti posameznikov, da vložijo ničnostno tožbo na Sodišče EU, izboljšale. > Več...

9.12.2016

Prekarno delo in delovno razmerje

V slovenski laični javnosti in v strokovnem pravnem jeziku se že nekaj časa navajajo in uporabljajo pojmi: prekaren, prekeren, prekarij, prekarno/prekerno delo, celo prekarno/prekerno delovno razmerje (DR). Normativne in strokovne delovnopravne definicije navedenih pojmov nimamo ali pa so opredelitve pomanjkljive, zato strokovno gledano ne vemo, kaj pomenijo in kdaj oziroma v katerih primerih jih smemo uporabljati. > Več...

7.12.2016

Izboljšani pogoji za delo policije

Konec novembra sprejeta novela Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C) zagotavlja boljšo organiziranost in delovanje policije ter ureja nekatere posebnosti delovnopravnih razmerij, ki omogočajo fleksibilnejšo organizacijo in izvajanje nalog policije. > Več...

5.12.2016

IZ PRAKSE: Kaznivo dejanje nasilništva

Pri kaznivem dejanju nasilništva je za izpolnitev zakonskega znaka "spravljanja v podrejen položaj" potrebno, da takšen položaj pri žrtvah ustvari nemoč, strah, vznemirjenje in podobno, v večji intenzivnosti in trajanju. > Več...

2.12.2016

Predhodno vprašanje na Sodišču EU

Sodišče EU je v zadevi C-316/15, Timothy Martin Hemming in drugi proti Westminster City Council, z dne 16. novembra 2016 odločalo o predhodnem vprašanju vrhovnega sodišča Združenega kraljestva glede razlage člena 13(2) Direktive 2006/123 o storitvah, in sicer glede stroška, ki ga je treba odšteti za vlogo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za upravljanje erotičnega lokala (sex shop). Natančneje se je vprašanje dotikalo drugega dela pristojbine, in sicer ali ta del pristojbine predstavlja za prosilca strošek, ki je v nasprotju z direktivo, saj presega stroške obravnave vloge. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober