IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2012
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: December 2012
 

V središču

Arhiv člankov od 1.12.2012 do 31.12.2012

31.12.2012

Slovenski državni holding

V veljavi  je Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH), s katerim se ustanavlja državni holding, ki bo upravljal s celotnim kapitalskim premoženjem države. Zakon spada v tretji paket ukrepov za spodbujanje slovenskega gospodarstva, katerega cilj je povečati vrednost naložb RS z aktivnim upravljanjem in dosledno vzpostavitvijo sistema korporativnega upravljanja. > Več...

24.12.2012

Iz sodne prakse: Predhodna odredba

Obstoj nevarnosti, da bo zaradi prodaje dolžnikove nepremičnine uveljavitev upnikove terjatve onemogočena oziroma precej otežena, je potrebno presojati v luči splošno znanega dejstva gospodarske in finančne krize v gradbeništvu ter čedalje številčnejšega propadanja podjetij, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo. > Več...

20.12.2012

Dr. Janja Hojnik na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov - video prispevek

»Demonstracije so namenjene zlasti izražanju osnovnih zahtev po višjih etičnih standardih. Ne gre za protest proti trenutni vladi, pač pa za protest proti korupciji, klientelizmu in postavljanju napačnih prioritet. Ključen problem je v pogosto premajhni reakciji, predvsem strokovnih krogov, na nastale razmere. Demonstracije širijo idejo, da bi morali biti ljudje, aktivni državljani, bolj pogumni …«

> Več...

19.12.2012

Pokojninsko zavarovanje po novem

Reforma pokojninskega sistema, ki je bil v veljavi več kot desetletje, prilagaja obstoječ pokojninski sistem novim demografskim in gospodarskim okoliščinam, s čimer naj bi se zagotovila dolgoročna javnofinančna vzdržnost in stabilnost ter dostojne pokojnine sedanjim in prihodnjim generacijam upokojencev. Nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki ga je državni zbor soglasno sprejel, bo začel veljati 1. januarja 2013. > Več...

17.12.2012

Dr. Lojze Ude na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov - video prispevek

»Nikakor nimamo tiste klasične delitve oblasti, pri kateri bi se posamezne veje oblasti med seboj kontrolirale, tudi iz razloga, ker sodna veja oblasti še ni uveljavljena do te mere, kot bi morala biti, in tudi parlamentarni sistem, ki ga imamo, v bistvu povzroči zlitje izvršne in parlamentarne veje oblasti bolj kot je to normalno. Parlament pri nas služi samo še izvršilni veji kot volilni mehanizem, ki izpelje pripravljen predloge …«

> Več...

14.12.2012

Obdavčitev finančnih storitev

Nov Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) določa obdavčitev finančnih storitev, ki so bile do sedaj oproščene plačila DDV in davka na zavarovalne posle, s čimer bo zagotovljena enakomernejša obdavčitev finančnega sektorja v primerjavi z drugimi gospodarskimi sektorji. > Več...

13.12.2012

Mladi v sodstvu - odrezana generacija ali vrtišče razvoja?

Navdušen nad javno razpravo, ki jo odlično vodijo znani obrazi pravniškega okolja v obliki kolumen na portalu IUS-INFO, sem sprejel izziv, da ji dodam pogled na aktualno dogajanje v sodstvu skozi oči v javnosti manj znanega zornega kota strokovnega sodelavca v času, ko se lomijo kopja tudi na njegovem hrbtu. > Več...

12.12.2012

Novela ZDavP-2F ureja pobiranje spremenjenih davkov ter vzpostavlja bolj urejeno poslovanje davčnih zavezancev

Zadnje spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F) sledijo predvsem spremembam pri pobiranju dohodnine po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L), davka od dohodkov pravnih oseb po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2I) ter uvajajo vrsto drugih ukrepov, z uvedbo katerih se pričakuje bolj urejeno in transparentno poslovanje ter hitrejše izvajanje postopkov, ki jih izvaja davčni organ.

> Več...

10.12.2012

Ugotavljanje očetovstva po smrti domnevnega očeta

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-30/12 v drugem odstavku 92. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) razveljavilo besedilo "vendar najkasneje eno leto po njegovi smrti" - prekluzivni rok za vložitev tožbe za ugotovitev očetovstva, po smrti domnevnega očeta. Razveljavitev začne učinkovati eno leto po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. > Več...

5.12.2012

Spremembe v javnem naročanju

Novela Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) naj bi poleg prenosa evropske direktive v slovenski pravni red z nekaterimi rešitvami postopek javnega naročanja naredila bolj pregleden, enostavnejši ter informacijsko podprt.

> Več...

4.12.2012

NAJVPLIVNEJŠI PRAVNIKI KRITIČNO O PEREČIH PRAVNIH VPRAŠANJIH

10 najvplivnejših pravnikov 2011

Najvplivnejši pravniki se strinjajo, da se je politika slabo odzvala na demonstracije in da se bo moral mariborski župan umakniti, saj objektivno gledano ni več sprejemljiv. Pravniki prevzemajo del odgovornosti za stanje pravne države, saj je vsak izmed njih imel možnost, da bi se aktivneje odzval. Glavni krivec za splošno krizo pa je neoliberalni sistem s popolno prevlado finančnega kapitala.

> Več...

3.12.2012

Iz sodne prakse: Določitev in izplačilo božičnice je stvar avtonomne ureditve

Izplačilo božičnice ni izrecno urejeno na zakonski ravni, kljub temu pa obračun in izplačilo božičnice načeloma omogoča že drugi odstavek 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), po katerem se s pogodbo o zaposlitvi ali s kolektivno pogodbo lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober