IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2011
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: December 2011
 

V središču

Arhiv člankov od 1.12.2011 do 31.12.2011

30.12.2011

Nova ureditev načina dela in organizacije Državnotožilskega sveta

Na podlagi Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1), ki je na novo uredil Državnotožilski svet, je bil sprejet novi Poslovnik Državnotožilskega sveta, ki velja od 28. decembra 2011. > Več...

28.12.2011

Dvojno obdavčenje dediščine

Države problem neenotnega obdavčenja rešujejo s sklepanjem sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja, vendar je treba na problem z vidika evropske perspektive gledati širše: Evropa mora na globalnem trgu nastopati enotno in bolj konkurenčno, zaradi česar je potrebna enotna ureditev tudi na področju dvojnega obdavčenja. > Več...

22.12.2011

Postanimo družba recikliranja!

Zadnjega decembra bo začela veljati nova Uredba o odpadkih, ki skladno z evropsko ureditvijo uveljavlja nekatera bistvena načela pri ravnanju z odpadki, kot npr. ravnanje z odpadki brez negativnega vpliva na okolje ali zdravje ljudi ter načelo, da plača stroške odstranjevanja odpadkov povzročitelj obremenitve. > Več...

19.12.2011

Iz sodne prakse: Prekomerne imisije hrupa

Vrhovno sodišče je nedavno odločilo o nekaj revizijah v zvezi z nedovoljenimi imisijami državne ceste G1-3. Na podlagi enake dejanske in pravne podlage je pred časom zaradi prekomernih imisij predmetne ceste na sodišča v Pomurju vložilo tožbe okrog 2.100 tožnikov. > Več...

16.12.2011

Zeleno javno naročanje

Uredba o zelenem javnem naročanju, ki se bo začela uporabljati 13.3.2012 bo zmanjšala negativen vpliv na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj. Uredba daje zgled zasebnemu sektorju ter potrošnikom, gre pa za naročanje, pri katerem naročnik po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2) ali Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje in enake ali boljše funkcionalnosti. > Več...

15.12.2011

Novela ZGD-1E neustavna

Temeljni cilj novele ZGD-1E je bil onemogočiti nekaterim osebam, ki so sodelovale pri vodenju ali nadzoru družb, nad katerimi je bil uveden insolventni postopek, opravljati vodstveno ali nadzorno funkcijo. > Več...

13.12.2011

Blanka Žgajnar na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov

Blanka Žgajnar »Vsi, ki imajo politično moč v tej državi, morajo biti prvi, ki se držijo prava, ki se držijo vseh določb, ki se držijo sistema in ki funkcionirajo po sistemu. Ker če že otroke učimo tako, da zgledi vlečejo, velja to za vse.«

> Več...

13.12.2011

Iz sodne prakse: Neskladje ZPIZ-1 z ustavo

Ustavno sodišče RS je z odločbo U-I-287/10 ugotovilo neskladje drugega odstavka 66. člena ZPIZ-1 s splošnim načelom enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena URS, kolikor se nanaša na osebe, ki so se prostovoljno vključile v obvezno zavarovanje na podlagi sedme alineje prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1. Državni zbor RS mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku enega leta po objavi odločbe v Uradnem listu RS. > Več...

12.12.2011

Izmenjava informacij o prometnih prekrških

Čeprav posredovanje podatkov o lastnikih vozila, s katerim je bil storjen prekršek v drugi državi članici, ni novost, bo nova evropska direktiva o izmenjavi podatkov o prometnih prekrških omogočila lažje in učinkovitejše preganjanje storilcev prometnih prekrškov. > Več...

7.12.2011

Iz sodne prakse: Predložitev pooblastila pri napovedi pritožbe

Določba 5. odstavka 98. člena ZPP o zavrženju pravnega sredstva, ki mu ni priloženo pooblastilo pooblaščenca, ni mogoče razširiti tudi na napoved pritožbe. > Več...

5.12.2011

Božični nakupi preko spleta

Ob izvajanju ene izmed temeljnih svoboščin - prostega pretoka blaga in storitev po celotnem območju Unije, ter vedno bolj razvitega nakupovanja preko interneta, telefona in pošte, je bila zaradi varstva potrošnikov sprejeta nova direktiva o pravicah potrošnikov. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober