IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: December 2007
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: December 2007
 

V središču

Arhiv člankov od 1.12.2007 do 31.12.2007

29.12.2007

Nova ureditev delovnega časa v državni upravi

V veljavi je Uredba o delovnem času v organih državne uprave, ki poleg delovnega časa javnih uslužbencev ureja tudi razporejanje delovnega časa v okviru predpisane dnevne, tedenske in mesečne delovne obveznosti ter odsotnosti z dela, ki se štejejo v delovni čas in jih ni potrebno nadomestiti z delom. > Več...

27.12.2007

IZ SODNE PRAKSE: Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove

Ker je dedič uspel dokazati terjatev do zapuščine ter dejstvo, da je ta dolg upniku poravnal v gotovini, ne odgovarja za druge dolgove zapustnika. > Več...

24.12.2007

Malo za šalo, malo zares: BOŽIČEK KRŠI SLOVENSKO ZAKONODAJO

Božiček tudi letos brezbrižen do slovenskih zakonov, kar je slabo sporočilo za naše otroke in klofuta učinkovitosti prekrškovnih organov. > Več...

23.12.2007

Enakost pred zakonom?

Ustavno sodišče je odločilo (U-I-76/07 ), da načelo enakosti zakonodajalcu ne preprečuje, da v mejah svoje pristojnosti določa kriterije, po katerih bo določena podobna dejanska stanja med seboj razlikoval in nanj vezal različne pravne posledice. Tovrstno razločevanje, s katerim zakonodajalec zasleduje dopustne cilje, je namreč bistvena sestavina zakonodajne pristojnosti. > Več...

21.12.2007

Prijava ali odjava prebivališča tudi prek interneta

Novela Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) odpravlja administrativne ovire na področju prijave prebivališča, uvaja institut naslova za vročanje ter na enoten način ureja prijavno-odjavno obveznost tako za državljane Republike Slovenije kot za tujce, ki prebivajo v Sloveniji. > Več...

21.12.2007

Svoboda izbire poklica?

Zakonodajalcu je dana možnost, da zaradi posebnosti in različnosti dela ter organizacije in drugih zahtev poklicnega dela v vojski, uredi posamezna delovnopravna vprašanja drugače, kot so urejena na drugih področjih zaposlovanja. > Več...

20.12.2007

Večja varnost potrošnika pri najemu kredita?

V veljavi je novela Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK), ki zožuje določitev izjem, za katere se zakon ne uporablja, dodatno opredeljuje uvrščanje kreditov v posamezne kategorije ročnosti oziroma zneskov ter razširja pristojnosti urada za varstvo potrošnikov, uvedeni pa so tudi novi prekrški in sankcije zanje. > Več...

19.12.2007

Obdavčitev dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Prihaja čas oddaje napovedi dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki zajema tako najemnino kot nadomestilo v zvezi oddajanjem premičnin in nepremičnin. Pri tem je potrebno poznati tako posebnosti določanja dohodka kot posebnosti določanja davčne osnove, pa tudi kazni, katerih smo lahko deležni, če svoje obveznosti ne izpolnimo v skladu z zakonom. > Več...

18.12.2007

Mednarodna izmenjava zaščitenih oseb

V veljavi je novela Zakona o zaščiti prič (ZZPrič), katere cilj je vzpostaviti učinkovitejšo in ustreznejšo pravno podlago za mednarodno izmenjavo zaščitenih oseb. > Več...

17.12.2007

IZ SODNE PRAKSE: Komunikacijska zasebnost novinarja

Vrhovno sodišče je odločilo, da pridobitev podatkov o telefonskih klicih, ki jih je policija brez odredbe preiskovalnega sodnika dobila od novinarja, da bi odkrila njegov vir, predstavlja kršitev pravice do komunikacijske zasebnosti ter do svobode izražanja. Zaradi protipravnega ravnanja policije je sodišče prav tako ugodilo novinarjevemu zahtevku za plačilo zadoščenja. > Več...

13.12.2007

Zbiranje podatkov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja

V skrajšanem postopku je bila sprejeta novela Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ), katere cilj je ustvariti pogoje za večjo učinkovitost pri zbiranju podatkov, potrebnih za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja. > Več...

12.12.2007

IZ SODNE PRAKSE: Odgovornost izvajalca po gradbeni pogodbi

Četudi je toženec podpisal gradbeno pogodbo kot »izvajalec« del, pa se ugotovi, da del dejansko ni izvajal, ne more biti odgovoren za napake ali neizvedena dela. > Več...

10.12.2007

Bo novela zmanjšala čakalne dobe za vstop v sodniško pripravništvo?

Novela Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI), ki predvsem zasleduje cilj zmanjšanja dolgih čakalnih dob za vstop v sodniško pripravništvo, usklajuje tudi pogoje strokovne usposobljenosti za opravljanje pripravništva z novimi strokovnimi in znanstvenimi naslovi, pridobljenimi v okviru t.i. bolonjskih študijskih programov. Zagotavlja se tudi potreba po zaposlitvi sodniških pripravnikov, ki obvladajo italijanski oziroma madžarski jezik. > Več...

7.12.2007

Okrogla miza: 10. NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2007

Tudi letošnji izbor se je zaključil z zanimivo razpravo, kjer je deset najvplivnejših slovenskih pravnic in pravnikov argumentiralo svoja stališča in soočilo mnenja o aktualnih družbenih vprašanjih. Osrednja tema pa se je dotikala vpliva pravne teorije v slovenskem prostoru. > Več...

5.12.2007

Enakosti pred zakonom?

Ustavno sodišče RS v odločitvi U-I-195/07: Nosilec zavarovanja mora za oblikovane rezervacije zagotoviti kritni sklad, sredstva rezervacij pa voditi in izkazovati ločeno od preostalega premoženja zavarovalnice ter jih prikazovati kot posebno obveznost do svojih zavarovancev. > Več...

4.12.2007

Obdavčitev novoletnih daril in božičnice

Prihaja čas obdarovanja, ki se odraža tako v obdarovanju poslovnih partnerjev, kot v obdarovanju zaposlenih, njihovih otrok in dodatnem plačilu zaposlenim – božičnici. Vsi ti - bodisi dohodki z vidika prejemnikov, bodisi odhodki z vidika izplačevalcev - pa so različno davčno opredeljeni in davčno omejeni, o čemer je potrebno razmisliti še pred obdarovanjem ali izplačilom dohodkov. > Več...

3.12.2007

Varnejše igrače v Evropi

Številne igrače, uvožene predvsem iz Kitajske, zaradi načina izdelave ali vsebnosti prepovedanih sestavin predstavljajo nevarnost za naše otroke. Zato je sredi leta 2007 evropska Komisija začela z izvajanjem raziskave o varnosti igrač, s katero je želela ugotoviti stanje varstva potrošnikov v Evropi. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober