IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: November 2016
 

V središču

Arhiv člankov od 1.11.2016 do 30.11.2016

30.11.2016

Okrogla miza: »Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika?«

vsi Za zagotavljanje dejansko vrhunske pravne usposobljenosti, kar se pri ustavnih sodnikih pričakuje, bi bilo treba po mnenju dr. Avblja tudi v Sloveniji po zgledu Sodišča EU oblikovati sedemčlansko telo, sestavljeno iz vrhunskih domačih in nujno tudi tujih pravnih strokovnjakov. > Več...

28.11.2016

Pravna sredstva v upravnih zadevah

Upravni postopek je skupek dejanj, ki privede do odločitve v upravni zadevi, ko upravni organi v javnopravnih zadevah na različnih področjih odločajo o naših pravicah, pravnih koristih in obveznostih. Praviloma odločajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku, ki je temeljni procesni zakon na upravnem področju, če posebni zakoni procesna pravila urejajo drugače, pa se Zakon o splošnem upravnem postopku uporablja podrejeno. > Več...

25.11.2016

Učinkovitejši nadzor nad pranjem denarja?

Področje preprečevanja pranja denarja in nekoliko kasneje tudi preprečevanje financiranja terorizma je bilo v slovenskem pravnem redu urejeno že precej časa, vendar so bile zaradi globalizacije kriminala ter novih mednarodnih standardov potrebne spremembe obstoječega zakona. > Več...

23.11.2016

Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov

Prispevek obravnava sodišču pridruženo mediacijo za reševanje individualnih delovnih sporov. Mediacija je tudi v delovnem pravu eden od mirnih, neformalnih, hitrih in gospodarnih načinov reševanja sporov, pri katerem tretja, nevtralna oseba dejavno posreduje v sporu, da se strani sporazumeta in na ta način rešita svoj spor. Odločilna prednost mediacije pred sodnim postopkom je, da je predmet poravnave katerakoli pravica, obveznost ali pravno razmerje, s katerim lahko stranke razpolagajo. > Več...

21.11.2016

Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene

Z znižanjem kupnine kot enim od jamčevalnih zahtevkov, s katerimi lahko upnik reagira na dolžnikovo izpolnitev pogodbe s stvarno ali pravno napako, je zadnje čase povezana vrsta dilem. Tako sodna praksa kot pisci namreč dajejo različne odgovore na vprašanje, kako lahko upnik to pravico uveljavlja. > Več...

18.11.2016

Starostni pogoj ni diskriminatoren, če je starost povezana s sposobnostmi

Sodišče EU je v zadevi C-258/15 z dne 15. novembra 2016 odločalo o španski ureditvi, na podlagi katere je bil objavljen razpis za delovno mesto policista, ki je vseboval starostni pogoj največ 35 let ob prijavi na razpis. Gorka Salaberria Sorondo se je pritožil na špansko sodišče, kjer je zatrjeval, da se s starostno mejo omejuje dostop do javnega delovnega mesta brez razumnega razloga. > Več...

16.11.2016

IZ PRAKSE: Povračilo odvetniških stroškov

Ker se je obdolžencu očitala storitev le enega kaznivega dejanja, stroškov, povezanih z oprostilnim delom sodbe, ni mogoče izločiti iz skupnih stroškov postopka, ampak je to mogoče v primerih, ko je nekdo obdolžen več kaznivih dejanj in mu je v enem delu izrečena oprostilna sodba. > Več...

14.11.2016

Nasilje v družini

Tekom priprav ter predvsem v okviru javne razprave prve novele > Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND), ki naj bi ščitil predvsem najranljivejše družbene skupine, kot so otroci, invalidi, starejše osebe in osebe z različnimi ovirami, se je večkrat izpostavilo vprašanje, kje je meja zakonskega poseganja v družinske odnose, predvsem z vidika discipliniranja otrok. > Več...

11.11.2016

Nov veter v slovenski kaznovalni politiki? Dva poudarka iz predloga novele KZ-1E

Novela KZ-1E prinaša nekaj pomembnih novosti, ki bi lahko slovensko kaznovalno politiko preusmerile od trenutnega trenda naraščajoče punitivnosti k tradicionalno bolj umirjenemu slovenskemu kaznovanju, s katerim se v tujini še vedno radi ponašamo. > Več...

9.11.2016

IZ PRAKSE: Ugovor proti odpustu obveznosti

Petletno preizkusno obdobje sodišče določi res za skrajne primere, ko gre za izjemno visoke zneske dolgov, očitno neodgovorno ali neskrbno ravnanje stečajnega dolžnika ali visoke mesečne prejemke. > Več...

7.11.2016

Novela zakona o prekrških

Obširna novela > Zakona o prekrških (ZP-1) - prečiščeno besedilo, ki je začela veljati 6. novembra, med drugim odpravlja institut uklonilnega zapora in uvaja nadomestni zapor kot skrajni način izvršitve neplačanih in neizterljivih glob ter spreminja institut nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist. > Več...

4.11.2016

Odškodninska odgovornost za kršitev pogodbe

Prispevek poskuša orisati temeljna načela slovenskega pogodbenega odškodninskega prava s poudarkom na obsegu povrnitve škode. Pri tem opozarja na nekatere dileme, ki se pojavljajo ob uporabi njegovih določb, ter poskuša iskati vzporednice s primerjalnim pravom. > Več...

2.11.2016

Vpliv ZDR-1 na dosedanjo sodno prakso v delovnih sporih

Minilo je že dve leti od uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS 21/2013), tako da lahko predstavimo sodno prakso, v kateri so uporabljene določbe ZDR-1. Kjer je na razpolago sodna praksa Vrhovnega sodišča, bomo predstavili to, saj je vrhovno sodišče tisto, ki skrbi za enotno sodno prakso, kjer je pa še ni, bo predstavljena sodna praksa Višjega delovnega in socialnega sodišča. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober