IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2010
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: November 2010
 

V središču

Arhiv člankov od 1.11.2010 do 30.11.2010

29.11.2010

Sodna praksa EU: Primerjalno oglaševanje

Evropsko sodišče je v zadevi C-159/09 Lidl proti Vierzon Distribution SA ugotavljalo, pod kakšnimi pogoji je dovoljeno primerjalno oglaševanje oziroma pod kakšnimi pogoji se nek oglas šteje za zavajajočega. > Več...

25.11.2010

Iz sodne prakse: V dvomu ima plačilo zneska ob sklenitvi pogodbe značilnost delne izpolnitve

Ni mogoče sklepati, da sta se stranki s tem, ko je ena stranka drugi ob sklenitvi pogodbe plačala določen denarni znesek, dogovorili za aro. Dogovor o ari mora biti jasen in nedvoumen. Vrhovno sodišče je revizijo II Ips 551/2009 zavrnilo kot neutemeljeno, ker niso bili podani razlogi, zaradi katerih je bila vložena, z njo pa je bila zavrnjena tudi predlagana povrnitev revizijskih stroškov. > Več...

23.11.2010

Uporaba pravnih e-storitev in učinkovitost pravosodja

Uporaba informacijsko in komunikacijske tehnologije (IKT) in njen razvoj korenito posegata v vse možne oblike delovanja posameznikov, podjetij, države in družbe nasploh, zato je tudi njena uporaba v pravosodju samoumevna in nujen pogoj za njegovo večjo učinkovitost ter za ustrezen nadaljnji razvoj pravosodja. > Več...

22.11.2010

Začasna in občasna dela na preizkušnji

Zakon o malem delu (ZMD) je bil kljub  ostremu nasprotovanju sindikatov in študentov konec oktobra sprejet v državnem zboru, prvi delovni dan novembra pa je nanj izglasoval veto državni svet in tako ustavil njegovo veljavnost, vendar so pretekli teden poslanci državnega zbora zakon vnovič potrdili. Študentska organizacija in Zveza svobodnih sindikatov pa sta že zbrali potrebno število podpisov za referendum. > Več...

18.11.2010

Iz sodne prakse: Zakonske zamudne obresti niso odškodnina

Predmet spora v zadevi je bilo plačilo zakonskih zamudnih obresti zaradi domnevne zamude pri izplačilu denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Zakonske zamudne obresti pa niso odškodnina, temveč sankcija za plačilno zamudo, zato jih ni mogoče zahtevati namesto odškodnine. > Več...

15.11.2010

Postopno višanje upravnih taks

Zakon o upravnih taksah (ZUT) ureja področje plačevanja upravnih taks pri upravnih organih iz različnih področij kot npr. s področja notranjih in splošnih upravnih zadev, prometa in zvez, gradbenega področja, trošarine ter z drugih področij. > Več...

12.11.2010

Pravica do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih

Nova evropska direktiva določa minimalna pravila glede pravice do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih in postopkih za izvrševanje evropskega naloga za prijetje, določbe direktive pa naj bi se razlagale in izvajale skladno s prakso Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije. > Več...

10.11.2010

Spremembe pri odškodninah žrtvam kaznivih dejanj

V veljavo so stopile spremembe in dopolnitve Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD), ki se začnejo uporabljati s 1.1.2011, omogočajo pa lažji dostop do odškodnin ranljivim družbenim skupinam ter določajo konsistentno shemo odškodnin, po kateri komisija odloča o zahtevkih ter preprečujejo vlaganje zahtevkov za odškodnino v bagatelnih primerih in v primerih za katere shema ni predvidena. > Več...

5.11.2010

Učinkovitejše preprečevanje utaje davka

Zaradi številnih sprememb je bila prenovljena uredba o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost, ki je v veljavi od 1. novembra. Boj proti goljufijam je ena od prednostnih nalog Skupnosti, pri nas pa je to področje urejeno v Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). > Več...

4.11.2010

Iz sodne prakse: Skupno premoženje zunajzakonskih partnerjev

Izvenzakonski partner pridobi izključna lastninska upravičenja na stvari oziroma njenem delu šele z delitvijo, zato je za presojo posebnih pogojev drugega zakonca za pridobitev lastninske pravice relevanten le trenutek delitve skupnega premoženja. Od državljanstva tožnika v trenutku delitve skupnega premoženja je odvisna pridobitev stvarnopravnega upravičenja na sporni nepremičnini. > Več...

2.11.2010

Priznavanje in obdavčitev obresti

Pomembno je vedeti, da so tudi obresti obdavčene, kot tudi to, da je mogoče davčno obremenitev razporediti na več let. Za pravne osebe pa je predvsem zanimivo davčno priznavanje obresti. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober