IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: November 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: November 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.11.2008 do 30.11.2008

30.11.2008

Pregled evropske zakonodaje november 2008

27.11.2008

Ponovna uporaba informacij javnega značaja

V Berlinu se je novembra odvijalo tretje srečanje na temo ponovne uporabe informacij javnega značaja z vidika zasebnega sektorja. Organizator je bila mreža ePSIplus (www.ePSIplus.net) s pomočjo in sodelovanjem nemškega Zveznega ministrstva za gospodarstvo in tehnologijo (BMWi, http://www.bmwi.de/ ), ki je tudi gostilo srečanje in udeležence. > Več...

25.11.2008

Vlagatelji bodo odslej lahko izkoristili davčne ugodnosti krovnih skladov

ATVP je omogočila nastanek prvih treh krovnih skladov, kar prinaša družbam za upravljanje poenostavitev in racionalizacijo poslovanja, vlagateljem pa ugodnejšo davčno obravnavo. > Več...

24.11.2008

IZ SODNE PRAKSE: Prosilci za azil in svoboda gibanja

Z ustavno odločbo št. U-I-95/08-14 in Up-1462/06 je ustavno sodišče odločilo, da sta prva alineja drugega odstavka 45.b člena Zakona o azilu (ZAzil) in prva alineja drugega odstavka 83. člena Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ) v neskladju z ustavo. Državni zbor mora neskladje odpraviti v roku desetih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu RS. > Več...

19.11.2008

Blagovne znamke v Evropi

Znamke blaga ali storitev so registrirani znaki - en ali več - ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Zaradi razlik v pravni ureditvi znamke v različnih državah članicah EU je bila že leta 1989 sprejeta Direktiva št. 89/104/EGS, ki je bila tudi prenešena v slovenski pravni red, predvsem Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1). > Več...

18.11.2008

Zakon o prevzemih se uporablja za javne delniške družbe

Pojem javne delniške družbe je potrebno obravnavati v kontekstu ZPre-1 in ZTFI, kar se odraža v seznamu javnih delniških družb, ki ga je v teh dneh objavila ATVP. Takih družb je namreč kar 544. > Več...

17.11.2008

IZ SODNE PRAKSE: Odškodninska odgovornost državnega organa

Delo državnega organa ali nosilca javnih pooblastil v okviru pristojnosti in brez napake, kljub povzročeni škodi, ne more biti izvor odškodninske odgovornosti. > Več...

13.11.2008

Nov pravilnik o državnotožilskem pripravništvu

Čeprav po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) pripravništvo kot institut delovnopravne zakonodaje ni več obvezno, se lahko zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju uvede z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti (120. člen ZDR). > Več...

11.11.2008

V veljavi je nov obrazec za vložitev prošnje za brezplačno pravno pomoč

Nov Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči določa vsebino in obliko obrazca ter vrsto dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice, ki jih mora predložiti prosilec. > Več...

10.11.2008

IZ SODNE PRAKSE: Ustavitev izvršilnega postopka

Izpolnitev zakonskih pogojev za ustavitev izvršbe nima procesnega učinka, ampak je potreben sklep sodišča, s katerim se izvršilni postopek ustavi. > Več...

7.11.2008

Transparentnejše cene letalskih vozovnic

Zadnjega oktobra je bila v evropskem uradnem listu objavljena nova Uredba št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti, ki med ostalimi novostmi uvaja potrošniku prijazna pravila o transparentnosti določanja cen letalskih vozovnic. > Več...

5.11.2008

IZ SODNE PRAKSE: Državni svet in proračunska sredstva za referendumsko kampanjo

Z ustavno odločbo št.: U-I-295/07, z dne 22.10.2008, je ustavno sodišče odločilo, da je šesti odstavek 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) v neskladju z ustavo, kolikor se nanaša na državni svet. > Več...

4.11.2008

Izvrševanje kazenskih sankcij

V veljavi je novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki zakon vsebinsko usklajuje s številnimi novostmi s področja kaznovalnega prava, odpravljajo pa se tudi pomanjkljivosti, ki so bile odkrite tekom izvajanja zakona. > Več...

3.11.2008

1. novembra je začel veljati novi kazenski zakonik

Novosti materialnega kazenskega prava so predvsem v uskladitvi s pravom Evropske unije in mednarodnimi akti, glede enotnega urejanja kazenskopravne materije. Kazenski zakonik (KZ-1) prinaša številne spremembe tako v splošnem, kot v posebnem delu. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober