IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Oktober 2017
 

V središču

Arhiv člankov od 1.10.2017 do 31.10.2017

30.10.2017

Nekaj vprašanj ob hudih očitkih ustavnim sodnikom

Ustavno sodišče (US) je zadnje mesece izpostavljeno nekaterim hudim očitkom. Vsaj za širšo javnost je najbrž najhujši tisti, ki ga je še v pretežno prejšnji sestavi US (še brez zadnjih štirih novih sodnikov) v Sobotni prilogi Dela naslovil vrhovni sodnik Vladimir Balažic (da sodba Vrhovnega sodišča v zadevi T-2, ki jo je Ustavno sodišče kot tako razveljavilo, ni arbitrarna in očitno neutemeljena, ampak da je, nasprotno, taka ravno ta odločitev US!) - ne prav blagi pa so tudi očitki v ločenih mnenjih sodnika Jakliča, pa tudi moji, o pretiranem formalizmu pri nekaterih zadnjih odločitvah. > Več...

27.10.2017

Sodišče EU o prenosu podjetja in delavcev

Evropsko sodišče je ugotavljalo, ali se lahko izbor novega izvajalca v okviru javnega naročila šteje za "prenos podjetja" in posledično predstavlja obveznost prenosa delavcev iz starega na novega pogodbenika. > Več...

25.10.2017

Varstvo nevpisanih lastninskih položajev

Vpis v zemljiško knjigo je konstitutivna predpostavka pridobitve lastninske pravice na nepremičninah le v primeru pravnoposlovne pridobitve. Na podlagi zakona, dedovanja in odločbe državnega organa pa se pridobi lastninska pravica izvirno brez vpisa v zemljiško knjigo, ki ima v teh primerih le publicitetno funkcijo. > Več...

23.10.2017

Neustavnost (dela) ureditve izvršbe na podlagi verodostojne listine

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) ureja tudi izvršbo na podlagi verodostojne listine. Omenjena ureditev v praksi ne povzroča težav, če le upnik pravočasno vloži obrazložen ugovor zoper sklep o izvršbi, s katerim izpodbija sklep v delu, ki dolžniku nalaga, da poravna terjatev. > Več...

20.10.2017

Izzivi in dileme ob uveljavitvi novega Zakona o prijavi prebivališča

Področje prijave prebivališča je sprva urejal Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (1983), prijavno-odjavno obveznost tujcev pa Zakon o tujcih (1991), dokler ni bil leta 2001 sprejet Zakon o prijavi prebivališča, ki naj bi zagotovil popolnost evidenc stalno in začasno prijavljenih oseb na območju Republike Slovenije. Na težave pri izvajanju omenjenega predpisa je Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) opozoril že tretje leto po njegovem sprejemu. > Več...

18.10.2017

IZ PRAKSE: Dokazni standard pri dobavi potrošnega blaga

(okrožno sodišče, višje sodišče) Tožnica je s tožbo zahtevala plačilo denarnega zneska za dobavo blaga (slaščic). Zatrjevala je, da je blago dostavila v poslovalnico tožene stranke, na podlagi podpisane dobavnice pa je tožnica tudi izstavila račun, katerega toženka ni nikoli zavrnila, niti plačala. > Več...

17.10.2017

Institut spremenjenih okoliščin v novejši sodni praksi

Institut spremenjenih okoliščin omogoča razvezo pogodbe, če po njeni sklenitvi nastanejo okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke ali onemogočajo dosego pogodbenega namena. V prispevku je predstavljen pregled novejše sodne prakse glede uporabe instituta spremenjenih okoliščin. > Več...

16.10.2017

Upravljanje pogodb pri javnem naročanju

V postopku javnega naročanja naročnik porabi veliko časa in truda za identifikacijo zanesljivega ponudnika, določitev pravilnih pogojev in meril ter s tem za zagotovitev trdne podlage za pravilno in gospodarno odločitev o oddaji javnega naročila. Vsak subjekt na področju javnih naročil je naletel na situacijo, ko so potrebne dodatne gradnje, dobavitelji zahtevajo višje cene, podizvajalci zahtevajo spremembe, blago se ne dobavi pravočasno itd. Poleg tega dejanska kakovost izvajalca oziroma dobavitelja postane očitna šele v fazi izvedbe. Kljub najboljšim namenom na strani naročnika obstoječe pogodbe zaradi dinamike življenja zahtevajo spremembe. > Več...

13.10.2017

Prenosljivost in časovna omejenost nepravih stvarnih služnosti in služnosti v javno korist

Razmeroma skopa ureditev nepravih stvarnih služnosti in služnosti v javno korist v praksi povzroča težave pri (pravilni, smiselni) uporabi nekaterih splošnih pravil SPZ. V prispevku so obravnavani vsi vidiki (ne)prenosljivosti in časovne omejenosti teh vrst služnosti. > Več...

12.10.2017

Lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj

Nov Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki bo začel veljati 21. oktobra in se začel uporabljati pol leta zatem, bo posameznikom, ki jih je oškodovalo isto podjetje ali organizacija, omogočil, da zoper to vložijo skupinsko tožbo. Kolektivna tožba lajša dostop do sodnega varstva zlasti v zadevah, v katerih je posamezna škoda tako majhna, da se potencialnim tožnikom ne bi zdelo vredno uveljavljati posamičnega zahtevka. > Več...

11.10.2017

Osnutek predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov

Ministrstvo za pravosodje je prejšnji teden objavilo težko pričakovani osnutek novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). S tem naj bi se spremenila določena sedaj veljavna pravila glede obdelave osebnih podatkov, med drugim pravila glede privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov, pravila o roku trajanja hrambe osebnih podatkov ter glede obveznosti upravljavcev in obdelovalcev. Hkrati pa se bodo s tem predpisom uvedli številni novi instituti, med temi so še posebej zanimivi pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, kodeksi ravnanj in certifikacija za upravljavce in obdelovalce. > Več...

9.10.2017

Prepovedana tvorba živih bitij v KZ-1

Slovenija je z uveljavitvijo Kazenskega zakonika (KZ-1) v letu 2008 v 114. členu z naslovom Prepovedana tvorba živih bitij pridobila nov, obsežen in že na prvi pogled kompleksen sklop biotehnoloških inkriminacij. Natančnejša analiza razkrije, da vsebuje več kazenskopravno dogmatičnih nedoslednosti in drugih vsebinskih napetosti ter da nasploh spada med teoretsko najbolj zahtevne v slovenski kazenski zakonodaji. > Več...

6.10.2017

Reorganizacija centrov za socialno delo

Bodo reorganizacija centrov za socialno delo ter kasneje poenostavitev nekaterih postopkov in uvedba socialne aktivacije omogočili hitrejše in učinkovitejše delo centrov? > Več...

5.10.2017

Osnutek novega zakona o varstvu osebnih podatkov v javni razpravi

Ministrstvo za pravosodje je poslalo v javno razpravo osnutek novega zakona o varstvu osebnih podatkov. Z njim se med drugim na novo urejajo nameni obdelave pravnih podatkov, pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, uporaba storitev informacijske družbe s strani otrok in položaj notranje kontrole pri upravljavcih osebnih podatkov. > Več...

3.10.2017

IZ PRAKSE: Preživljanje zakonca

Preživnino lahko zakonec zahteva od drugega zakonca tudi v primeru razpada življenjske skupnosti zakoncev, ki razveze nista zahtevala, vendar pa morajo pogoji za preživljanje obstajati že v času razpada zakonske skupnosti in tudi tedaj, ko se preživnina zahteva. > Več...

2.10.2017

Izvršitev sklepa o civilni delitvi solastne nepremičnine

Sodna postopka prostovoljne in prisilne izvršitve sklepa o civilni delitvi sta glede na trenutno veljavno zakonodajo pomanjkljivo in nekonsistentno urejena, pravni položaji udeležencev v teh dveh postopkih pa neustrezno zakonsko zavarovani. Sodna praksa na tem področju je sporna in neenotna. Vse navedeno prispeva k neuspešnosti in neučinkovitosti postopkov. V članku so izpostavljena sporna vprašanja veljavne zakonske ureditve skupaj s kritično analizo s tem povezane sodne prakse, obenem pa ponuja rešitve teh vprašanj de lege ferenda, opirajoč se tudi na avstrijsko pravno ureditev problematike. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober