IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Oktober 2016
 

V središču

Arhiv člankov od 1.10.2016 do 31.10.2016

28.10.2016

Sodišče EU o predhodnem vprašanju določanja cen zdravil

V zadevi C-148/15, Deutsche Parkinson Vereinigung eV proti Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, z dne 19. oktobra 2016, so na Sodišču EU odločali o razlagi 34. in 36. člena Pogodbe o delovanju EU, in sicer je šlo za spor glede določitve enotnih cen za prodajo zdravil za uporabo v humani medicini na recept s strani lekarn v nemškem pravu. > Več...

26.10.2016

Začasne odredbe kot učinkovito sredstvo za varstvo pravic iz dela - preizkus obstoja verjetnosti terjatev

Začasne odredbe so tudi v individualnih delovnih sporih pomemben institut začasnega zavarovanja terjatev. Glede na vsebino služijo dvema ciljema. Namen zavarovalnih začasnih odredb je zagotoviti uspešnost bodoče uveljavitve terjatve in s tem odstraniti tveganje, da bo njena izvršba onemogočena ali precej otežena, namen regulacijskih pa začasno urediti sporno pravno razmerje (lahko tudi na enak način kot upnik to zahteva s tožbenim zahtevkom) in s tem preprečiti nastanek negativnih okoliščin, zaradi katerih bi bodoča izpolnitev terjatve ostala brez pomena. > Več...

24.10.2016

Časovna vezanost ponudbe glede na različna sredstva sporočanja

Časovna vezanost ponudbe je odvisna tudi od sredstva sporočanja, s katerim je ponudba dana. Kadar rok za sprejem ponudbe v ponudbi ni določen, Obligacijski zakonik loči med ponudbo, dano odsotni osebi, in ponudbo, dano ustno. Kadar je rok za sprejem ponudbe določen, pa zakon glede začetka teka roka loči med ponudbo, dano po pošti ali s telegramom, in ponudbo, dano po telefonu, s teleksom ali z drugimi neposrednimi sredstvi sporočanja. > Več...

21.10.2016

Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora ter uvedba obvezne franšize

Prispevek obravnava uvedbo obvezne odbitne franšize po drugem odstavku 263. člena ZGD-1 pri zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora (tako imenovanem zavarovanju D & O) ter z njo povezana vprašanja. Z novelo ZGD-1I je po zgledu nemškega AktG v slovenski pravni red prenesena obvezna odbitna franšiza. Zakonodajalec jo uvaja z namenom dodatnega nadzora nad ravnanji članov organov vodenja in nadzora, da bi skrbneje izvajali svoje dolžnosti, kar bi vodilo v višjo kakovost korporativnega upravljanja. > Več...

19.10.2016

Dedovanje z mednarodnim elementom

Komaj tretja sprememba sicer kar 40 let starega Zakona o dedovanju (ZD) prinaša novosti predvsem na področju dedovanja z mednarodnim elementom, pomembne spremembe pa so bile sprejete tudi v zvezi z omejitvijo dedovanja premoženja osebe, ki je uživala socialno ali drugo pomoč ter prenos zapuščine v stečajno maso. > Več...

17.10.2016

IZ PRAKSE: Aktivna legitimacija pri izterjavi vplačil v rezervni sklad

Če upravnik vloži tožbo za vplačilo v rezervni sklad v svojem imenu in na svoj račun, ni podana njegova aktivna legitimacija, saj ni nosilec terjatve, temveč so to preostali etažni lastniki, ki jih upravnik le zastopa kot zakoniti zastopnik. > Več...

15.10.2016

ZPPDej nadomešča dobrih 30 let star zakon

Veljati je začel nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej), ki ureja vse zadeve, povezane z upravljanjem ter urejanjem pokopališč, vključno z zagotavljanjem 24-urne dežurne službe (pokopališka dejavnost), ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba (pogrebna dejavnost). Nov zakon razveljavlja star predpis iz leta 1984, katerega ureditev ni bila več primerna za današnje razmere, saj so se njegove določbe razlagale različno, ter nadomešča zastarelo zakonodajo skladno z evropskimi smernicami.

> Več...

12.10.2016

Sprememba sodne prakse v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja

Zakonodaja predvideva več oblik dela (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas, delo na domu, začasno in občasno delo upokojencev, študentsko delo ipd.), ki delodajalcem omogočajo, da se lahko hitreje prilagodijo tržnim razmeram. Ne glede na to v praksi udeleženci na trgu dela sklepajo pogodbe, ki ne zajemajo dejanske oblike oziroma vsebine dela. > Več...

10.10.2016

Sprejem osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico v nujnem primeru po ZDRZdr

Osebe z duševnimi težavami so bile že zelo zgodaj prepoznane kot ranljiva skupina, ki je (lahko) izpostavljena mnogim zlorabam, kar je povzročilo potrebe po pravno reguliranih postopkih, v katerih bi jim bila zagotovljena ustrezna pomoč in vodenje. > Več...

5.10.2016

Primernost vsebinskih omejitev avtorske pravice v digitalni dobi

Digitalizacija avtorsko zaščitenih vsebin se je intenzivneje začela na prelomu 20. v 21. stoletje. Kljub pretečenemu poldrugemu desetletju po objavi Direktive 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi avtorskopravna zakonodaja še vedno lovi korake z razvojem digitalne tehnologije. > Več...

3.10.2016

Šole voženj pod strožjim nadzorom

Po petih letih od uveljavitve prvega zakona o voznikih, ki sodi med tri temeljne zakone s področja cestnega prometa, se sprejema nov istoimenski zakon (Predlog ZVoz-1), ki prinaša tudi nekaj težko pričakovanih sprememb. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober