IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Oktober 2015
 

V središču

Arhiv člankov od 1.10.2015 do 31.10.2015

30.10.2015

Iz sodne prakse: Subjektivna sprememba tožbe

Ker tožeča stranka kot upravnik stavbe v pravdi ni nastopala kot zakoniti zastopnik etažnih lastnikov, temveč v svojem imenu in s svojo lastno terjatvijo, je v primeru cesije za spremembo tožeče stranke in vstop prevzemnika v pravdo potrebno soglasje obstoječih pravdnih strank. > Več...

29.10.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 29. oktober

Ta teden so bila v EU poleg migrantske krize v ospredju tudi nekatera druga vprašanja. Tako je Komisija sprejela delovni program za leto 2016. Poslanci so sprejeli pravila o spletni nevtralnosti, ki pa se med različnimi deležniki razlagajo diametralno nasprotno. Prenovljena so bila tudi pravila o paketnih potovanjih, odpravlja se nekatere administrativne ovire glede predložitve določenih javnih listin. Na sodišču EU pa je bila izdana še ena sodba v zvezi z bitcoini. > Več...

28.10.2015

Migrantska kriza – vpliv na zakonodajo

Vlada Republike Slovenije je prejšnji teden zaradi prihoda čedalje večjega števila ilegalnih migrantov v nujni zakonodajni postopek vložila novelo > Zakona o obrambi (ZObr), katero je državni zbor že sprejel, in novelo > Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). > Več...

26.10.2015

Vloga občinskih inšpekcijsko-redarskih služb v problematiki neurejenih občinskih cest

Dolgoletno zanemarjanje problematike lastniško neurejenih občinskih cest (in javnih poti) se razpleta v smeri, po kateri se vsaj po mojem mnenju ne bi smelo. > Več...

23.10.2015

Splošne predpogodbene dolžnosti informiranja: pravna podlaga vzpostavitve in možne sankcije za njihovo kršitev

Predpogodbene dolžnosti informiranja, ki stranko zavezujejo, da svojemu bodočemu sopogodbeniku razkrije dejstva, pomembna za sklenitev pravnega posla, v slovenskem prostoru še niso bile deležne večje pozornosti pravne teorije.

> Več...

21.10.2015

Stvarni obseg začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi

Ustavno sodišče RS je v odločbi Up-6/14 z dne 5. marca 2015 vnovič opredelilo omejitve, ki se nanašajo na dopusten obseg začasnega zavarovanja glede na vrednost domnevno pridobljene premoženjske koristi in glede na zmožnost posameznika za preživljanje po zamrznitvi njegovega premoženja. > Več...

19.10.2015

Iz sodne prakse: Ugovor proti odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja

Glede na zapletenost pravnih poslov med družinskimi člani je potrebno tudi neodplačno odsvojitev stečajnega dolžnika v korist nekdanje žene presojati širše, in sicer kot le del večjega skupka razpolaganj. > Več...

15.10.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 15. oktober

V odmevni zadevi (sodba o varnem pristanu) C-362/14 je sodišče EU razglasilo za neveljavno odločbo Komisije, v kateri je ugotovila, da Združene države Amerike zagotavljajo ustrezno raven varstva prenesenih osebnih podatkov. > Več...

14.10.2015

Zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic pri delovanju gospodarskih subjektov s sklenitvijo pogodbe

Gospodarski subjekti pri svojem delovanju sklepajo pogodbe, predvsem precejšnje število gospodarskih pogodb. Pri sklepanju gospodarskih pogodb imata pogodbeni stranki najpogosteje v mislih samo doseganje dobička, prepogosto pa se zanemari vpliv na druge sfere njihovega delovanja. Tako pri svojem delovanju gospodarski subjekti pogosto posredno ali neposredno kršijo človekove pravice. > Več...

12.10.2015

Esej o usodi resnice (dejanskega stanja) v kazenskem postopku

Škoda, da se je zelo zanimivo in tudi pomembno vprašanje o dejanskem stanju (resnici) v kazenskem pravu, ki zadeva tudi pravo nasploh, ustavno, kazensko in upravno pravo še posebej, znova odprlo prav ob politično nabiti zadevi Patria. > Več...

9.10.2015

Je mogoče drugačno izobraževanje v pravosodju?

Zagotavljanje višje ravni strokovnega znanja z vsemi oblikami poklicnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja je osrednja tema vseh pravosodnih ministrskih mandatov. Med prednostne naloge jo redno uvršča tudi pravosodje samo. Izvaja se v številnih oblikah, za katere pri državnih pravosodnih funkcionarjih skrbi predvsem Center za izobraževanje v pravosodju (CIP), pri odvetnikih in notarjih pa obe poklicni zbornici. > Več...

7.10.2015

Izbrani mednarodnopravni vidiki meddržavne arbitraže

Arbitraža je v mednarodnih odnosih eno izmed ustaljenih in pogosto uporabljanih sredstev mirnega reševanja sporov. V doktrini mednarodnega prava to sredstvo v poglavjih o mirnem reševanju meddržavnih sporov obravnavajo tako rekoč vsa temeljna sistemska dela in učbeniki, pri čemer se pretežno ukvarjajo z njeno pravno naravo in pravnimi značilnostmi, zlasti v razmerju do drugega razpoložljivega pravnega sredstva oziroma v razmerju do z arbitražo izključujoče se alternative, tj. sodne poti, in ob poudarjanju povezav s t. i. diplomatskimi sredstvi mirnega reševanja mednarodnih sporov oziroma razlik med arbitražo in temi sredstvi. Redkeje se sistemska dela ukvarjajo s posebnimi, zlasti postopkovnimi vidiki meddržavne arbitraže, kjer je doktrina omejena zgolj na nekaj razpoznavnih avtoritet na čelu s profesorjem Merrillsom. > Več...

5.10.2015

Iz sodne prakse: Dovoljenost revizije

Če tožeča stranka ne navede vrednosti spornega predmeta za vsak posamezen zahtevek, temveč navede le skupno vrednost, po ustaljeni sodni praksi ne zadošča za dovoljenost revizije. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober