IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2012
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Oktober 2012
 

V središču

Arhiv člankov od 1.10.2012 do 31.10.2012

29.10.2012

Evropski plačilni nalog

Evropski plačilni nalog, ki predstavlja učinkovito, predvsem pa hitro izterjavo neporavnanih nespornih dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah, že dolgo ni več novost.

> Več...

26.10.2012

Predvolilna zgodba: Teza ene prazne glasovnice

Ob  volitvah so si  nepridipravi  priskrbeli le eno samo prazno glasovnico, na kateri so vnaprej obkrožili ime svojega kandidata, nato pa so taisto glasovnico vročili tarčnemu volivcu ter ga poslali na volišče. Pred tem so mu – pod obljubo plačila ali/in pod pretnjo kaznovanja ter ustrahovanja (še zlasti, če so imeli seznam njegovih grehov, ali pa kar njegov dosje) –  zabičali, da mora isto obkroženo glasovnico na volišču neopazno vreči v glasovalno skrinjico. Svojo (tudi prazno) glasovnico, ki jo je volivec dobil od volilnega odbora znotraj volišča, pa je moral prinesti nezakonitim naročnikom, ki so z njo nadaljevali na naslednjih tarčnih volivcih z isto metodo. In postopek je tekel dalje po enakem scenariju, do  zaključka volitev. – In temu ustreznih rezultatov.

> Več...

24.10.2012

Iz sodne prakse: Višina nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule

V skladu z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR) se mora denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. > Več...

17.10.2012

Iz sodne prakse: Vpis lastninske pravice na nepremičnini na napačno osebo

Po prvem odstavku 26. člena Ustave RS ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. > Več...

15.10.2012

DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV 2012

»Trditve, da je s sprejemanjem reformne zakonodaje treba pohiteti, niso demagogija ali manipuliranje z javnostjo,« je na okrogli mizi poudaril Minister za pravosodje in javno upravo dr. Senko Pličanič in dodal: »Če ne bo sprememb, si Slovenija ne bo mogla sposoditi denarja in potem nam sledi situacija, v kateri je sedaj Grčija.« > Več...

15.10.2012

Regionalni razvojni program je temeljni razvojni dokument regije

Peti odstavek 13. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) je podlaga za sprejem Uredbe o regionalnih razvojnih programih, ki določa minimalno obvezno metodologijo priprave in izvedbe ter način spremljanja in vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa (RRP). > Več...

11.10.2012

Predlagane spremembe ZJN-2

17. septembra 2012 je bil objavljen 10. člen Direktive št. 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.3.2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev. > Več...

10.10.2012

Dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča kot protišpekulativna dajatev

Med številne novosti in spremembe, ki jih je prinesel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) sodi tudi davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča. V skladu s 135. členom ZUJF se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč  obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Davčna stopnja davka je odvisna glede na čas od prodaje do dneva spremembe namembnosti zemljišča. > Več...

8.10.2012

Neodplačne odtujitve državnih nepremičnin

Novela Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) dopolnjuje ureditev v zvezi z načelom odplačnosti premoženja ter s spremembami na področju vodenja evidenc olajšuje najemanje in oddajanje poslovnih prostorov.

> Več...

4.10.2012

Iz sodne prakse: Spor o obstoju delovnega razmerja

Tožnik, ki je pri toženi stranki opravljal delo preko študentskega servisa, bi moral obstoj delovnega razmerja pred sodiščem uveljavljati v roku tridesetih dni od prenehanja dela. (VDSS sklep Pdp 203/2012)

> Več...

2.10.2012

Kataster stavb

Nov Pravilnik o vpisih v kataster stavb določa vsebino in sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb, za spremembo podatkov katastra stavb, za evidentiranje stavbe in evidentiranje sprememb v katastru stavb na podlagi sodnih postopkov ter ureja podrobnejši način določanja in evidentiranja površine stavbe in površine dela stavbe. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober