IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Oktober 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.10.2008 do 31.10.2008

31.10.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu oktobru 2008

28.10.2008

IZ SODNE PRAKSE: Začasni odvzem licence?

Z ustavno odločbo št. U-I-65/08 je ustavno sodišče ugotovilo, da začasna prepoved opravljanja dejavnosti zasebnega varovanja pomeni omejitev pravice do svobodne gospodarske pobude. > Več...

27.10.2008

Spremembe ZGD-1 prinašajo nove zahteve glede izdelave letnega poročila

Z zadnjimi spremembami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se na osnovi nekaterih spremenjenih direktiv Evropske komisije v slovenski gospodarski prostor vnašajo nova pravila revidiranja in poročanja gospodarskih družb in podjetnikov ter določajo nove podlage za urejeno spremljanje poslovanja. > Več...

23.10.2008

Verska duhovna oskrba v bolnišnicah

V Sloveniji je že z ustavo država ločena od verskih skupnosti, z istim pravnim aktom pa se zagotavlja tudi svoboda veroizpovedi ter enakopravnost vseh verskih skupnosti. > Več...

22.10.2008

IZ SODNE PRAKSE: Razpolaganje s skupnim premoženjem zakoncev

Premoženje zakonca upravljata in z njim razpolagata skupno in sporazumno in sicer tudi po razvezi zakonske zveze, če njuno skupno premoženje še ni bilo razdeljeno. > Več...

21.10.2008

Določanje pravic in delovnih pogojev v kolektivnih pogodbah

Kolektivne pogodbe kot instrument urejanja delovnih razmerij podrobneje opredeljujejo minimalne pravice iz delovnega razmerja, ki jih sicer določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). > Več...

20.10.2008

V veljavi nova Notarska tarifa

Notarska tarifa, ki jo po novem na podlagi Zakona o notariatu (ZN) po predhodnem mnenju notarske zbornice določa minister za pravosodje, naj bi zagotovila preglednejši način seznanitve s pristojbinami. > Več...

15.10.2008

Ime društva

Z ustavno odločbo št. U-I-380/06 je ustavno sodišče ugotovilo, da je prvi odstavek 10. člena Zakona o društvih (ZDru-1) v neskladju z ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v enem letu od objave te odločbe v Uradnem listu RS. > Več...

14.10.2008

International Criminal Defense Counsel v Sofiji

Sofija je bila septembra s svojo bogato kulturno in zgodovinsko dediščino gostiteljica drugega srečanja mednarodne mreže kazenskih zagovornikov, ki je v drugem letu svojega delovanja dobila svoje uradno ime "" International Criminal Defense Counsel"". > Več...

13.10.2008

Podatki davčne uprave so eno temeljnih sodil verodostojnosti ponudnika

V skladu z zadnjimi spremembami Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) mora naročnik preveriti verodostojnost ponudnika v postopku javnega naročanja, pri čemer si lahko pomaga s podatki DURS. > Več...

9.10.2008

IZ SODNE PRAKSE: Splošni pogoji poslovanja

Če odjemalec toplotne energije v stanovanjskem bloku zahteva odklop od centralnega sistema, je dolžan kriti le fiksne stroške upravljanja in vzdrževanja kotlovnice in sistema ogrevanja. > Več...

8.10.2008

Nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

Poraba energije v zgradbah je povečini prevelika, na kar vpliva predvsem slaba toplotna izolacija. Ker velik del celotne porabe energije porabi stanovanjski in terciarni sektor, je pomembno, da se zagotovi preudarna in racionalna poraba naravnih virov (npr. naftnih derivatov, zemeljskega plina in trdnih goriv). > Več...

3.10.2008

Novela Sodnega reda s številnimi prenovljenimi obrazci

Sodni red je bil spremenjen predvsem zaradi uskladitve z novim Zakonom o sodnih taksah (ZST-1), saj mora biti Sodni red na področju sodnih taks usklajen z zakonom, ki ureja to področje. > Več...

2.10.2008

V veljavi nove sodne takse

Najpomembnejša novost novega Zakona o sodnih taksah (ZST-1), ki je začel veljati 1. oktobra letos, je v tem, da se za celoten postopek na posamezni stopnji plača enkratna enotna taksa, uvedena pa so tudi nova načela: plačilo takse predlagatelja postopka, pospešitve postopka in vrnitve preveč plačane takse po uradni dolžnosti. > Več...

1.10.2008

IZ SODNE PRAKSE: Pravna praznina v ZKP

Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I-25/07 z dne 18.09.2008 odločilo, da je Zakon o kazenskem postopku (ZKP) v neskladju z ustavo, ker ne določa roka, v katerem bi moral biti postopek nove razsoje pravnomočno končan. > Več...

1.10.2008

Objave postopkov zaradi insolventnosti so odslej javne

Z novim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) bodo postopki zaradi insolventnosti javni, saj bodo vsebinski in procesni podatki postopka dostopni vsakomur. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober