IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Oktober 2007
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Oktober 2007
 

V središču

Arhiv člankov od 1.10.2007 do 31.10.2007

30.10.2007

Poenostavljeno poslovanje vzajemnih skladov

Novela Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1) prenaša v slovenski pravni red uskladitve z evropskimi predpisi, izenačuje pogoje poslovanja slovenskih družb z družbami iz drugih držav članic, poenostavlja poslovanje družb, ki upravljajo vzajemne sklade ter uvaja možnost preoblikovanja vzajemnih skladov. > Več...

29.10.2007

Davčni nadzor in predložitev podatkov

Davčna uprava Republike Slovenije pogosto opozarja na ugotovljene nepravilnosti davčnih zavezancev ter opozarja na poostren davčni nadzor določenih skupin potencialnih kršiteljev. Z novim zakonom o davčnem postopku so bile uvedene določene novosti pri izvajanju davčnega nadzora, kot tudi sprejeti podzakonski akti na tej osnovi, ki določajo novosti pri predložitvi podatkov davčnemu organu. > Več...

29.10.2007

Pregled evropske zakonodaje v mesecu oktobru 2007

25.10.2007

Družbe tveganega kapitala

Veljati je začel Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK), ki ureja status in naložbe družb tveganega kapitala, določa davčne olajšave, ki bodo vzpodbujale ustanavljanje in delovanje družb tveganega kapitala ter ureja ustanovitev družbe tveganega kapitala v lasti države ali pravnih oseb javnega prava. > Več...

24.10.2007

Častno ali poklicno opravljanje funkcije?

Ustavno sodišče RS je v postopku ocene ustavnosti novele Zakona o državnem svetu (ZDSve) odločilo, da sta prvi in tretji člen novele, ki funkcijo predsednika DS spreminjata v častno, v neskladju z Ustavo RS. Sodišče meni, da nepoklicno opravljanje funkcije predsednika Državnega sveta vsebuje možnosti za nastanek položajev, v katerih svet ne bi mogel učinkovito izvajati svoje ustavne vloge. > Več...

23.10.2007

Zakonsko urejeno področje zdravilstva

Navkljub krtitikam, da ne upošteva mnenja stroke ter podanih pripomb in opozoril, bo Zakon o zdravilstvu (ZZdrav) stopil v veljavo konec meseca oktobra ter enotno uredil do sedaj neregulirano področje zdravilstva. > Več...

22.10.2007

Vzpostavljen je centralni register oporok

S sklepom o vzpostavitvi centralnega registra oporok je bil 15. oktobra vzpostavljen centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije, sicer pa je postopek v zvezi z vpisom in vpogledom v centralni register oporok in obveznostih predlagateljev podrobneje določen s Pravilnikom o centralnem registru oporok. > Več...

18.10.2007

Priznavanje poklicnih kvalifikacij v EU

17.10.2007

Davčna obravnava stroškov udeležbe na seminarju, kongresu ali simpoziju

V zadnjem času smo priča ugotovitvam Davčne uprave Republike Slovenije, ozirom davčnih inšpekcijskih organov, ki opozarjajo davčne zavezance na večplastnost obravnave stroškov, ki nastanejo v zvezi z udeležbo posameznika na posameznem kongresu, seminarju ali simpoziju. > Več...

15.10.2007

Usklajevanje plač z inflacijo in produktivnostjo

V začetku oktobra so socialni partnerji podpisali novi socialni sporazum. Predpis, ki bo veljal do konca leta 2009, daje jasne usmeritve za nadaljnje reforme v Sloveniji, najpomembnejši del sporazuma pa je poglavje o plačah. Plače bodo realno rasle, pri usklajevanju pa bodo upoštevali tako inflacijo kot produktivnost. > Več...

11.10.2007

Intervju: IUS-INFO je zakon


Pravni informacijski sistem IUS-INFO, eden najpomembnejših pripomočkov vsakega pravnega strokovnjaka, je nastal pred 18 leti. S sistemom IUS-INFO je neločljivo povezan Anton Tomažič – pobudnik in ustanovitelj sistema, danes lastnik podjetja IUS SOFTWARE, vodilnega slovenskega ponudnika tehnoloških rešitev in celovitih informacij na pravnoinformacijskem področju.
> Več...

10.10.2007

Koliko podatkov zavarovalnicam?

Veljati je začela novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju (ZZVZZ), ki določa obseg podatkov, ki jih morajo izvajalci zdravstvenih storitev v zvezi z izdanimi zdravili, medicinskimi pripomočki in opravljenimi storitvami posredovati zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje. > Več...

8.10.2007

IZ SODNE PRAKSE: Neustavnost Zakona o popravi krivic (ZPKri)

Za določitev možnosti sodne rehabilitacije z izrednimi pravnimi sredstvi le za državljane RS, ki so jih na območju drugih republik nekdanje Jugoslavije izrekla vojaška sodišča, ne pa tudi druga sodišča, ne obstaja stvaren in razumen razlog. > Več...

5.10.2007

Obresti so obdavčljive

Davčne spremembe so prinesle obdavčitev vseh dohodkov in tako so postale obdavčljive tudi obresti. Obresti so zelo širok pojem in pri obdavčitvi le-teh velja poznati posebnosti pri opredeljevanju obresti, oprostitvah plačila dohodnine, korigiranju davčne osnove in obračunavanju dohodnine iz naslova obresti. > Več...

3.10.2007

Vročanje pisanj v pravdnem postopku

Z novim Pravilnikom o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem postopku, so določena pravila za delovanje oseb, ki opravljajo vročanje, ter vsebina sporočil pri vročanju in vročilnic. > Več...

2.10.2007

Upravljanje premoženja države, pokrajin in občin

Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ki jo je sprejela vlada v preteklem mesecu na podlagi 39. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO), natančno določa upravljavce stvarnega premoženja države, postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem države. Poleg tega pa uredba ureja tudi postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem pokrajin in občin. > Več...

1.10.2007

Poslovanje Ustavnega sodišča

Nov poslovnik Ustavnega sodišča, ki je začel veljati 25. septembra, podrobneje ureja pravila postopka v zadevah iz pristojnosti sodišča, organizacijo, poslovanje in druga vprašanja, pomembna za delo sodišča. Poslovnik je usklajen z zadnjimi spremembami Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS), ki je bil spremenjen in dopolnjen julija letos. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober