IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Januar 2018
 

V središču

Arhiv člankov od 1.1.2018 do 31.1.2018

31.1.2018

Imuniteta tujih držav, mednarodnih organizacij ter začasne in predhodne odredbe

V mednarodnem pravu obstaja posebno področje, ki se nanaša tudi na slovenski lex fori v civilnih postopkih, in sicer gre za vprašanje imunitet po mednarodnem pravu. Trdimo lahko, da gre po ZPP in tudi ZIZ za absolutne negativne procesne predpostavke, ki imajo temelj v mednarodnem javnem pravu (28. člen ZPP). > Več...

29.1.2018

Neučinkovitost slovenskega kazenskega pravosodja - resničnost ali mit?

V času, ko še vedno visi usoda sveže novele kazenskega procesnega zakona v zraku, se je vredno ponovno ozreti na eno od ključnih gesel zakonodajnih posegov v kazenski postopek, tj. na zahtevo po izboljšanju njegove učinkovitosti. V drugem delu prispevka bom poskušal oceniti, ali je verjetno, da celota doslej sprejetih sprememb Zakona o kazenskem postopku (ZKP) omogoča izpolnjevanje obetanih se rezultatov glede povečanja učinkovitosti v praksi, še prej pa bi rad opozoril na rutinsko konceptualno poenostavitev, s katero se je legitimirala njihova uveljavitev. > Več...

26.1.2018

IZ SODNE PRAKSE: Odvzem pravice do stikov

Pravdni stranki sta se s sodno poravnavo dogovorili o skrbništvu nad otrokom ter plačevanju preživnine, kar pa je sodišče prve stopnje s sodbo spremenilo, in sicer tako, da je mladoletnega otroka zaupalo v varstvo in vzgojo materi, očetu je odvzelo pravico do stikov, ter na novo določilo višino preživnine. > Več...

24.1.2018

Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v času stavke

V času napovedanih stavk bo potrebno upoštevati določbe Zakona o stavkah (ZStk), ki določa temeljne pravice in obveznosti stavkajočih kot tudi delodajalcev. Stavka je organizirana prekinitev dela delavcev za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic in interesov iz dela ter pravica delavca. > Več...

22.1.2018

Pravno varstvo neizbranega ponudnika v postopku javnega naročanja

Pravni temelj revizije javnega naročanja je Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Cilja zakona sta zagotovitev učinkovitega pravnega varstva ponudnikov, naročnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil ter racionalizacija postopka pravnega varstva, ki poteka pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo (v nadaljevanju DKOM). Z ZPVPJN se uvaja tudi pravno varstvo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, in sicer z uveljavitvijo ničnosti pogodbe v sodnem postopku pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani. > Več...

19.1.2018

Učinki in posledice razvezane pogodbe

Bistvena posledica razveze pogodbe je, da obstoječa pogodba preneha. Prenehanje pogodbe je objektivna posledica neizpolnitve pogodbene obveznosti. S prenehanjem pogodbe pa ne preneha nujno pravno razmerje med (nekdanjima) pogodbenima strankama, saj lahko nastanejo novi zahtevki, in sicer odškodninski zahtevek, če so za to izpolnjeni pogoji, in v primerih, ko je bila izpolnitev v celoti ali delno že opravljena, zaradi odpadle pravne podlage povračilni (reparacijski) zahtevki. > Več...

17.1.2018

Sodišče EU: Tudi odgovori na izpitna vprašanja se štejejo za osebni podatek

Sodišče Evropske unije je v zadevi Peter Nowak proti Pooblaščencu za varstvo podatkov ugotavljalo, ali se lahko odgovori na izpitna vprašanje ter morebitni komentarji popravljalca štejejo za osebni podatek > Več...

15.1.2018

Nemški boj zoper sovražni govor in lažne novice na socialnih omrežjih

"Svoboda izražanja se konča, kjer se začne kazensko pravo" je pravosodni minister Heiko Maas nagovoril nemški parlament pred razpravo o kontroverznem predlogu Zakona za boljše izvrševanje prava na socialnih omrežjih (nem. Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG). Dodal je, da je treba spletu dati ravno toliko prostora za hujskanje in ščuvanje, kot ga ima ulica. Nekaj ur kasneje je nemški zakonodajalec z minimalno večino sprejel t. i. "zakon o Facebooku". > Več...

12.1.2018

Ali je pravo pripravljeno na izzive umetne inteligence?

Razvoj umetne inteligence eksponentno narašča, prav tako tudi njena uporaba v vsakdanjem življenju. Umetna inteligenca je sistem, ki je ustvarjen umetno, a hkrati vsebuje karakteristike, ki so lastne človeku. Sposobna je učenja na podlagi izkušenj, razumevanja, logičnega sklepanja in reševanja zapletenih problemov. Kot taka pokuša imitirati človeško razmišljanje. Njena najimenitnejša lastnost je avtonomnost, ki se kaže v sprejemanju odločitev, ki so neodvisne od proizvajalca, programerja, imetnika ali končnega uporabnika, skratka človeka. S tem je povezana bojazen, da bi dolgoročno presegla človeško intelektualno zmožnost. > Več...

10.1.2018

IZ SODNE PRAKSE: Ugotavljanje obstoja zunajzakonske skupnosti

Ne gre za zunajzakonsko zvezo, če je le-ta trajala zgolj devet mesecev in je bila po tem za tri mesece prekinjena zaradi prepirov, nasilja, izrečene prepovedi približevanju toženki in tožnikovega zdravljenja. > Več...

8.1.2018

Množinski zakonski znaki v inkriminacijah kaznivih dejanj in pravljična metoda argumentacije

Jezik je pravnikovo temeljno orodje. Pravo je umetnost argumentacije in skrbnega premlevanja ter utemeljevanja stališč. Pravnik, ki ni vešč jezika, ne bo sposoben ustrezno predstaviti svojih stališč in bo zato neuspešen pri prepričevanju pravnega avditorija s svojimi argumenti. Toliko bolj to velja za zakonodajalca, ki nam predpisuje obvezna pravna pravila. In še toliko bolj to velja za področje kazenskega prava, na katerem morajo biti določbe Kazenskega zakonika (KZ-1) kristalno jasne, nesporne, nedvoumne in kirurško natančne, saj so lahko podlaga za odvzem posameznikove prostosti. > Več...

5.1.2018

Nadaljevanje trenda rasti na nepremičninskem trgu?

Nepremičninski trg v Sloveniji je v prvem polletju 2017 zaznamovala rast števila poslov, ki je doseglo rekordno vrednost, in cen, ki pa so bile še pod predkrizno ravnjo. Nepremičninski posredniki niso enotni glede prihodnjih trendov; nekateri pričakujejo nadaljnjo rast, nekateri ob novi ponudbi in dražjih posojilih umiritev. > Več...

3.1.2018

Sodišče EU: Prodaja luksuznih izdelkov se lahko omeji samo na določene prodajalne

Družba Coty Germany prodaja izdelke luksuzne kozmetike v Nemčiji. Nekatere znamke v tem sektorju prodaja prek mreže selektivne distribucije na podlagi pogodbe o selektivni distribuciji, ki jo uporabljajo tudi z njo povezane družbe. Družba Parfümerie Akzente že mnogo let kot pooblaščeni distributer prodaja izdelke družbe Coty Germany tako v svojih prodajnih enotah, kot tudi prek spleta. Spletna prodaja se izvaja delno prek njene lastne spletne trgovine in delno prek platforme „amazon.de“. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober