IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Januar 2017
 

V središču

Arhiv člankov od 1.1.2017 do 31.1.2017

30.1.2017

Nedotakljivost arhivov ECB - vedno in povsod?

Privilegiji in imunitete mednarodnih organizacij so kot temeljno zagotovilo njihovega učinkovitega delovanja v teoriji in sodni praksi temeljito obravnavan pojem. Ob odmevnih zasegih računalniških strežnikov v hišni preiskavi prostorov Banke Slovenije (BS) julija letos in takojšnem pozivu Evropske centralne banke (ECB), naj se iz tega elektronskega gradiva izločijo datoteke, ki imajo značaj njenega arhiva, se zastavljajo zanimiva vprašanja o učinkovanju procesne imunitete v razmerjih med neodvisno institucijo EU, takisto neodvisno BS in pravosodjem države članice na področju izključne pristojnosti Unije. > Več...

27.1.2017

Naklep in namen pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

V slovenskem pravnem prostoru imamo nekaj zmede glede razmerja med pojmom naklepa in namena. Namen se tradicionalno enači s pojmom "obarvanega naklepa", poleg tega se pogosto izpeljuje sklep, da je kazniva dejanja, katerih zakonski opisi omenjajo posebne namene storilca, mogoče izvršiti le z direktnim naklepom. > Več...

25.1.2017

Pri razlagi direktive se upošteva tudi njen kontekst in cilji, ki jih ta zasleduje

Sodišče EU je s sodbo C-427/15 ugotavljalo jezikovno razlago Direktive št. 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, kot tudi njen kontekst in cilje, ki se želijo doseči z ureditvijo. > Več...

23.1.2017

Lekarne naj bi po novem zagotavljale boljšo oskrbo za bolnika

Po več kot dveh desetletjih od sprejetja prvega zakona bo 27. januarja začel veljati novi Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), ki lekarniško dejavnost podobno kot do sedaj opredeljuje kot javno zdravstveno službo, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov. > Več...

19.1.2017

Aktivna vloga upnikov zapuščine brez dedičev po noveli ZD-C

22. oktobra 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju (novela ZD-C), ki je bistveno bolj poudaril vlogo upnikov v primeru zapuščine brez dedičev in posegel tudi v ureditev v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). > Več...

17.1.2017

Načelo ne bis in idem pri konstrukciji nadaljevanega kaznivega dejanja

Kazenski sodnik pri sojenju večkrat naleti na storilca, ki je serijsko izvršil več kaznivih dejanj, za katera se mu hkrati sodi in izreče ena kazenska sankcija. Še preden je bil institut nadaljevanega kaznivega dejanja v Kazenskem zakoniku (KZ-1) zakonsko urejen, je institut izoblikovala in uporabljala sodna praksa, ki mu je bila zelo naklonjena. Uporaba instituta pa je bila preširoka, predvsem pa neenotna. Sodišča so dejansko prevzemala vlogo zakonodajalca. > Več...

13.1.2017

Intervju z ustavnim sodnikom Janom Zobcem: Odgovornost nosijo tudi tisti, ki so tiho

"Sodni svet je razmeroma majhno telo – enajst članov. Na tako maloštevilno telo je lahko vplivati, še posebej, če si člani tega telesa za sprejem neke pomembne odločitve ne postavijo kvalificirane, recimo dvotretjinske večine. Manjše ko je odločilno število glasov, recimo štiri, lažje je dobiti vpliv nad odločanjem takega organa. Dovolj je na primer, da si na takšen ali drugačen način podrediš štiri člane. Če se temu doda še neobrazloženost odločitev, kamor spada tudi uporaba posplošenih retoričnih floskul brez konkretne vsebine, je slika popolna." > Več...

11.1.2017

Odškodninska odgovornost banke za kršitev pojasnilne dolžnosti

Prispevek obravnava nekatere vidike pojasnilne dolžnosti, ki zavezuje banko v predpogodbeni fazi pri sklepanju bančnih poslov. Predstavljena sta izvor in vloga pojasnilne dolžnosti banke kot pravnega instituta, namenjenega zmanjševanju informacijske asimetrije in zagotavljanju dejanske enakopravnosti pogodbenih strank. > Več...

9.1.2017

Hramba telekomunikacijskih podatkov in varstvo osebnih podatkov

Sodišče Evropske unije je s sodbo v združenih zadevah C-203/15 in C-698/15 z dne 21.12.2016 ugotavljalo, kakšne obveznosti imajo ponudniki elektronskih telekomunikacij glede hrambe podatkov. > Več...

5.1.2017

Uveljavljanje varstva pravic iz delovnega razmerja

Procesni položaj delavcev v delovnem razmerju pri nas ni ustrezno urejen. Varstvo pravic delavcev urejajo različni zakoni in tako delavec pogosto ne ve, po katerem zakonu in kateri postopek naj sproži za uspešno uveljavljanje svojih pravnih interesov in zakonsko določenih pravic, pred kom in v kakšnih rokih. > Več...

3.1.2017

Specialna odškodnina in zastaralni roki zaradi odpovedi leta, velikih zamud ali zavrnitve vkrcanja

V prispevku so predstavljene predpostavke za odškodninsko odgovornost in zastaralni roki za uveljavljanje odškodnine, ki jo potniki v letalskem prometu lahko uveljavljajo po Uredbi (ES) 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober