IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2013
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Januar 2013
 

V središču

Arhiv člankov od 1.1.2013 do 31.1.2013

31.1.2013

Pregled pravno-političnega dogajanja v EU - 31. januar

Evropska komisija je objavila paket ukrepov, ki je namenjen doseganju večje kakovosti in izbire pri storitvah železniškega prometa v EU. S predlogi želi Komisija spodbuditi inovacije v železniškem prometu, tako z odpiranjem nacionalnih trgov za povečanje konkurenčnosti (zmanjšanje upravnih stroškov in lažji vstop na trg), kot tudi s tehničnimi in strukturnimi reformami. > Več...

29.1.2013

Brezplačna malica za učence in dijake iz socialno manj vzpodbudnih okolij

Prehrana otrok in odraščajoče mladine je še posebej pomembna, zato Slovenija namenja šolski prehrani otrok posebno skrb. Namen novega Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1) je predvsem odprava razdrobljenosti in nepreglednosti, da bi se olajšalo razumevanje ureditve in potrebnih korakov za uveljavitev pravic ter omogočiti malico vsem učencem in dijakom. > Več...

28.1.2013

Iz sodne prakse: Prešolanje šoloobveznega otroka brez soglasja staršev

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) določa, da učenec osnovne šole ne more biti izključen iz šole, dokler je šoloobvezen, lahko pa ga šola vključi v drugo osnovno šolo s soglasjem ali na zahtevo staršev. > Več...

24.1.2013

Pregled pravno-političnega dogajanja v EU

Svet EU je potrdil sklep, s katerim dovoljuje enajstim državam članicam, med njimi tudi Sloveniji, da začnejo postopke za vpeljavo davka na finančne transakcije preko okrepljenega sodelovanja. Sedaj je na potezi Komisija EU, ki mora opredeliti vsebino okrepljenega sodelovanja, ta pa mora biti potrjena soglasno s strani sodelujočih držav. > Več...

23.1.2013

Dr. Matej Avbelj na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov - video prispevek

»Pravna država je to, kar počnejo sodniki in drugi uradniki. Sedaj smo na točki nič in tako ne gre več naprej. Doseči moramo tisto, kar smo se zavezali pred dvajsetimi leti. Glede odgovornosti za krizo pravne države je pomembno, da tudi poimensko izpostavimo posameznike, ki so ključno prispevali k stanju, v katerem smo se znašli.«

> Več...

23.1.2013

Iz sodne prakse: Naknadno zmanjšanje davčne osnove

Sodišče EU je v zadevi C-310/11 skladno z drugo davčno direktivo preučevalo upravičenost do vračila davka na dodano vrednost v višini provizij, plačanih zastopnikom. > Več...

21.1.2013

Novela ZDavP-2F ureja pobiranje spremenjenih davkov ter vzpostavlja bolj urejeno poslovanje davčnih zavezancev

Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F), ki se uporabljajo od 1. januarja 2013, sledijo spremembam temeljnih davčnih zakonov ter vzpostavljajo pregled nad poslovanjem davčnih zavezancev. > Več...

17.1.2013

Iz sodne prakse: Dodelitev brezplačne pravne pomoči

Če dolžnik ne razpolaga z vsaj nekaj premoženja, ki bi predstavljalo stečajno maso, ni razumno, da se mu dodeli BPP za oprostitev plačila predujma stečajnega postopka. > Več...

15.1.2013

Spremembe na področju rejniške dejavnosti

Pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v sistemu rejniške dejavnosti, naj bi s 1. januarjem odpravil prenovljen Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD), ki naj bi sistem rejništva nadgradil in ga izboljšal. > Več...

11.1.2013

Novela ZTro-M Zakona o trošarinah (ZTro) sprejeta zaradi doseganja večje jasnosti in določnosti zakona

V praksi so se nejasnosti pokazale pri izvajanju zakona glede obsega oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, prodane v okviru mednarodnega prometa, uporabe tobačnih znamk in opredelitve zavojčka cigaret.

> Več...

9.1.2013

Iz sodne prakse: Pooblastila strokovnega sodelavca

O dolžnikovem predlogu za razveljavitev klavzule pravnomočnosti in izvršljivosti sklepa o izvršbi mora odločati sodnik in ne strokovni sodelavec. > Več...

7.1.2013

Dr. Miro Cerar na okrogli mizi 10 najvplivnejših pravnikov - video prispevek

»Nekdo, ki nima dovolj razvite emocionalne in socialne inteligence, ne bo imel dovolj sposobnosti, da bi zaznal, kdaj se mora umakniti. Tako je tudi naša politika, seveda z redkimi izjemami, v zadnjih letih izgubila stik z družbeno realnostjo, kar se še posebej vidi sedaj, ko se ne odziva adekvatno na trenutno dogajanje.«

> Več...

7.1.2013

Elektronske komunikacije

Po več spremembah v 8 letih od uveljavitve starega Zakona o elektronskih komunikacijah bo 15. januarja začel veljati nov ZEKom-1, ki v slovenski pravni red v celoti prenaša direktivi št. 2009/136/ES in 2009/140/ES s področja elektronskih komunikacij ter deloma povzema rešitve veljavnega zakona ter hkrati izboljšuje obstoječo zakonsko ureditev. > Več...

4.1.2013

Uskladitev zakonov v sistemu kazenskega prava

Noveliran Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (spremembe in dopolnitve ZIKS-1E), ki bo začel veljati 15. januarja 2013, je bil potreben predvsem zaradi uskladitve z novelama KZ-1B in ZKP-K. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober