IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Januar 2008
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Arhiv: Januar 2008
 

V središču

Arhiv člankov od 1.1.2008 do 31.1.2008

31.1.2008

Osebni stečaj in stečaj zapuščine

Sredi januarja je začel veljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) s katerim se uvajata dva nova pravna instituta, ki ju doslej v slovenskem pravu še nismo poznali. Gre za postopek osebnega stečaja in stečaja zapuščine, ki se bosta, tako kot večina določb zakona, začela uporabljati s 1. oktobrom. > Več...

31.1.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu januarju 2008

30.1.2008

IZ SODNE PRAKSE: Izločitev listin v kazenskem postopku

Izvajanje ukrepa tajnega opazovanja in sledenja z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje je zakonito, čeprav poročilu policije ni priložen videoposnetek. > Več...

28.1.2008

Ukinitev upravnih kolkov

S 1. februarjem se je začela uporabljati novela Zakona o upravnih taksah (ZUT), ki ukinja upravne kolke kot plačilno sredstvo za upravne takse, določa višino upravne takse v evrih ter dodatno razširja oprostitve plačil taks. > Več...

25.1.2008

Uredba o sodnem registru

1. februarja se je začela uporabljati Uredba o sodnem registru, s katero so natančno urejeni vpisi v sodni register, listine, ki se predlagajo v elektronski obliki, način opravljanja vpisov in vročanje, zagotavljanje javnosti zbirke listin itd. > Več...

23.1.2008

IZ SODNE PRAKSE: Obrazloženost ugovora zoper sklep o izvršbi

Dokaza z zaslišanjem dolžnika ni mogoče šteti kot »neprimeren dokaz«, saj bi bila pritožniku s tem odvzeta možnost, da se o njegovi obveznosti, odloči v pravdi. > Več...

21.1.2008

Novosti pri evidentiranju in obračunu DDV v letu 2008

Konec leta 2007 je ponovno prinesel nekaj sprememb pri evidentiranju in obračunavanju davka na dodano vrednost (DDV), ki so se začele uporabljati v začetku letošnjega leta. Ker so novi, oziroma spremenjeni podzakonski akti, ki urejajo obračunavanje in evidentiranje DDV, prinesli precej vsebinskih in poročevalskih sprememb, naj prikažemo pregled bistvenih srememb, ki sta jih prinesla temeljna podzakonska akta. > Več...

21.1.2008

Omejevanje managerskih prevzemov

V začetku meseca sta bili objavljeni noveli Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter Zakona o bančništvu (ZBan-1), ki ju je Državni zbor RS sprejel proti koncu lanskega decembra z namenom ureditve področja prevzemov. Obe spremembi zakonov sta začeli veljati zelo hitro, saj bili v veljavi že takoj naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. > Več...

18.1.2008

Direktiva o potrošniških posojilih

Evropski parlament je 16. januarja potrdil predlog direktive o potrošniških posojilih, s čimer bodo lahko evropski potrošniki sprejemali boljše odločitve glede najemanja tovrstnih posojil - bodisi za plačilo počitnic, nakup novega avtomobila itd. > Več...

17.1.2008

Različna dejanska stanja se lahko urejajo različno

Ustavno sodišče je odločilo (U-I-275/05), da se v skladu z načelom enakosti pred zakonom lahko različna dejanska stanja urejajo različno. Izpolnjevanje pogojev za sklenitev delovnega razmerja na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) ni primerljivo s pogoji za imenovanje na položaj vodje diplomatskega predstavništva, pogoji niso drugačni in izključitev javnega natečaja je za te osebe utemeljena z objektivnimi okoliščinami. > Več...

15.1.2008

Varstvo potrošnikov na področju turističnih storitev

Danes je začela veljati novela Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki poleg dopolnitev sistema pravnega varstva potrošnikov predvsem na področju turističnih aranžmajev, določa nove pogoje poslovanja ter uporabo jezika pri označevanju in oglaševanju blaga ter storitev. > Več...

14.1.2008

Učinkovitejši upravni postopek

V veljavi je novela Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki naj bi preko uvedbe instituta odpovedi pravici do pritožbe ter dopolnitve določb o elektronskem vročanju in lažjemu pridobivanju in obdelavi osebnih podatkov uvedla učinkovitejši upravni postopek. > Več...

11.1.2008

IZ SODNE PRAKSE: Nepopolna vloga

Če zagovornik vloži kakšno vlogo, ne da bi hkrati predložil tudi pooblastilo, bo sodišče po 3. odst. 76. čl. ZKP vlogo moralo obravnavati kot nepopolno vlogo. > Več...

9.1.2008

Preživninska obveznost staršev do svojih invalidnih otrok

Ustavno sodišče je odločilo (U-I-11/07), da je zakonodajalec sicer skladno z ustavo ukinil obveznost staršev, da preživljajo svoje polnoletne invalidne otroke, ker pa ni istočasno uredil obveznosti države iz naslova socialnega varstva teh invalidov po 52. členu Ustave, je prekomerno posegel v pravni položaj obravnavane skupine invalidov. > Več...

7.1.2008

Pravice beguncev in prosilcev za azil

V veljavi je nov Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ), ki je bil zaradi nižjih standardov, kot jih je določal prej veljavni Zakon o azilu (ZAzil), deležen precejšnjih kritik in pomislekov. Zakon sicer določa temeljna načela, postopek za priznanje in odvzem mednarodne zaščite, njeno trajanje in vsebino ter obseg pravic in dolžnosti prosilcev za zaščito in oseb, ki so mednarodno zaščito že pridobile. > Več...

3.1.2008

Novosti pri oddaji podatkov za odmero dohodnine za leto 2007

Pri letošnji oddaji dohodnine se bomo srečali z novim pojmom ugovor, ki ga bodo lahko vložili vsi tisti davčni zavezanci, ki se z informativnim izračunom dohodnine, ki nam ga bo poslal DURS do 31.5.2008, ne bodo strinjali. Pri vsebini informativnega izračuna namreč igrajo odločilno vlogo ravno pravilni in pravočasno oddani podatki o izplačanih dohodkih in uveljavljanju davčnih olajšav. > Več...

3.1.2008

Pregled evropske zakonodaje v mesecu decembru 2007

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober