IUS-INFO - V središču - Evropska unija spodbuja zakonodajno sled
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Članek
 

          - +   Preglej komentarje članka *  

V središču

9.2.2018

Evropska unija spodbuja zakonodajno sled

Septembra 2017 je Evropski parlament sprejel Resolucijo o preglednosti, odgovornosti in integriteti v institucijah Evropske unije (v nadaljevanju Resolucija o preglednosti). Navedeni dokument posveča veliko pozornosti tudi zakonodajni sledi, v smislu seznama stikov, ki so jih imeli poslanci z zastopniki interesov oziroma lobisti. Ta seznam naj bi bil priložen vsakemu zakonodajnemu predlogu.
S tem namenom je predlagan poseben obrazec, "ki ga bodo pri pripravi prostovoljne uporabe zakonodajne sledi uporabljali vsi poročevalci in pripravljavci mnenj ter v njem navedli, s katerimi zastopniki interesov in organizacijami so se posvetovali" (1. točka). S temi podatki bo obogaten t. i. "register za preglednost", ki naj bi vodil k večji transparentnosti pri delu organov Evropske unije.

Resolucija izhaja iz načela enakopravnosti državljanov Evropske unije, ki vključuje tudi sodelovanje civilne družbe pri delu organov Unije. Iz pravice državljanov, da sodelujejo v demokratičnem življenju Unije, je izveden še "dialog med oblikovalci zakonodaje in družbo kot bistven element demokracije". Pri tem se - v letu 2017 sprejeta - Resolucija o preglednosti izrecno sklicuje na Resolucijo Evropskega parlamenta z dne 8. maja 2008 o pripravi okvira za dejavnost zastopnikov interesov (lobistov) v institucijah Evropske unije ter sklep Komisije iz leta 2014, da se ne bo sestajala z neregistriranimi lobisti in bo objavljala informacije o srečanjih, namenjenih lobiranju.

V tem smislu kaže pojasnjevati tudi zastopanje različnih interesov v zakonodajnem procesu. Delovanje interesnih skupin poslancem zagotavlja dodatne informacije, civilni družbi pa omogoča sodelovanje pri oblikovanju odločitev v organih Evropske unije. Za današnje pojmovanje demokracije je namreč premalo zgolj sodelovanje državljanov na volitvah predstavniških organov, ampak je zahtevan stalen dialog med organi in državljani. V tej obliki demokracije je pomembno mesto - ob političnih strankah - zagotovljeno tudi interesnim skupinam, od različnih zbornic, sindikatov, poklicnih združenj in civilnih iniciativ do velikih in majhnih korporacij.

Osnovna metoda delovanja interesnih skupin je lobiranje. V razmerju med civilno družbo in državo se z lobistično dejavnostjo dopolnjuje nabor interesov, ki tvorijo družbeno ozadje oblastnih odločitev na naddržavni, državni in lokalni ravni. O posebnih vidikih lobiranja pa lahko govorimo tudi, kadar gre za nejavno vplivanje na (normativne) odločitve organov Evropske unije. Kljub temu ima lobiranje v javnem mnenju zelo pogosto negativen prizvok. Vendar se od različnih koruptivnih dejanj in klientelističnih omrežij lobiranje razlikuje po pravno sprejemljivem delovanju ter svoji odkritosti (transparentnosti), saj je treba lobistične aktivnosti razkriti pri registraciji lobistov, v njihovih poročilih ter poročilih lobiranih javnih uslužbencev in funkcionarjev. Lobisti so v službi interesnih skupin ter poklicno delujejo pri zbiranju in posredovanju informacij ob sprejemanju predpisov in v drugih odločevalskih procesih. Lobiranje kot vplivanje na odločevalce se pojavlja v vseh fazah pravodajnega procesa: v pripravljalni fazi oblikovanja osnutka predpisa, v samem postopku njegovega sprejemanja pri pristojnem organu in v dejavnosti izvrševanja predpisa oziroma nadzora nad njegovim izvrševanjem.

Resolucija Evropskega parlamenta o preglednosti posebej

"poziva vse države članice, naj uvedejo zakonodajo za okrepitev preglednosti zastopanja interesov",

izpostavljen pa je tudi poseben poziv,

"naj sprejmejo pravila, v skladu s katerimi bi morali zastopniki interesov zagotoviti preglednost, če želijo na podlagi stikov z nacionalnimi politiki in javno upravo vplivati na evropsko zakonodajo" (točka 15).

Zagotavljanje preglednosti in zakonodajne sledi v Sloveniji

Navedenemu pozivu članicam je Slovenija že zadostila z veljavnim Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, še bolj pa se bo temu cilju približala z novim zakonom na tem področju.

Že veljavni zakon namreč zavezuje lobista, da mora Komisiji za preprečevanje korupcije poročati o interesnih organizacijah, za katere je lobiral, navesti namen in cilje lobiranja, razkriti podatke o višini plačila ter navesti državne organe oziroma lobirance, pri katerih je lobiral, in predpise, na katerih vsebino je želel vplivati. Že v poročilu lobista so zajeti tudi podatki o lobirancu, načinu lobiranja in drugi podatki, ki omogočajo razkritje lobističnega stika. Še bolj pomembno pa je, da mora tudi lobiranec o vsakem stiku z lobistom pripraviti zapis ter ga posredovati predstojniku in Komisiji za preprečevanje korupcije ...

Nadaljevanje članka za naročnike >> dr. Albin Igličar: Evropska unija spodbuja zakonodajno sled, ali na portalu Pravna praksa, 2017, št. 49-50

Komentar bo javno objavljen

Arhiv

Zadnji članki

2018

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober