Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Zadnji članki
 

V središču

Zadnji članki

27.3.2017 9.54

Nekaj misli po koncu 21 let trajajočega sodnega postopka

O sodbah, naj bodo odmevne ali ne, običajno pooblaščenci ne razpravljamo. Sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani v zadevi opr. št. III P 483/1995 pa si morda zasluži nekaj spremnih misli. O njej so mediji poročali predvsem s senzacionalističnega vidika, ne da bi se v zadevo sploh poglobili. > Več...

24.3.2017

Pomen izraza "delavec" v 22. poglavju KZ-1

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo v zadevi I Ips 25137/2014 z dne 23. junija 2016 presodilo, da zakonski znaki kaznivega dejanja zaposlovanja na črno iz prvega odstavka 199. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) niso izpolnjeni, kadar storilec zaposli dva tujca ali osebi brez državljanstva in ju ne prijavi v ustrezno zavarovanje. Poudarilo je, da se bit inkriminacije zaposlovanja tujcev na črno uresniči le v primeru, ko storilec brez ustreznih dovoljenj za delo zaposli vsaj tri tujce. > Več...

22.3.2017

Plačilo izrečene globe v primeru umika zahteve za sodno varstvo

V praksi se je pojavilo vprašanje, ali storilec prekrška obdrži pravico do polovičnega plačila globe, izrečene s plačilnim nalogom (oziroma s pisno odločbo o prekršku), kadar storilec zoper plačilni nalog vloži zahtevo za sodno varstvo, kasneje pa zahtevo umakne? > Več...

20.3.2017

Pravni interes - enkrat tako, drugič drugače

Pravica do pritožbe je temeljna pravica posameznika, ki, izhajajoč iz načela zakonitosti (2. člen Ustave Republike Slovenije (URS)) in načela enakega varstva pravic (22. člen), karakterizira pravno državo. Zagotavlja jo 25. člen Ustave. Po tej določbi je vsakomur dana možnost, da izpodbija posamične akte vseh organov, ne glede na to, ali je akt zakonit ali ne. Pogoj je le, da se s posamičnim aktom odloča o pravici, dolžnosti in pravnem interesu posameznika ali pravne osebe oziroma o pravnem razmerju. > Več...

17.3.2017

Pogodbena kazen v pogodbi o zaposlitvi

Tožeča stranka je v delovnem sporu zahtevala plačilo pogodbene kazni v znesku 24.427,30 evrov zaradi kršitve konkurenčne klavzule. Toženec, bivši delavec tožeče stranke, je ob sklenitvi delovnega razmerja s tožečo stranko podpisal pogodbo o zaposlitvi, ki je vsebovala konkurenčno klavzulo. > Več...

15.3.2017

V veljavi novela ZPP-E

Peta novela > Zakona o pravdnem postopku (ZPP) prinaša z ustavo skladne zakonske rešitve zakona (ki jih je v preteklosti ustavno sodišče razveljavilo) ter uvaja še nekaj drugih sprememb in dopolnitev, ki so se pokazale kot potrebne ob uporabi veljavnega zakona, predvsem na področju pospešitve pravdnega postopka. Novela je začela veljati 14. marca, uporabljati pa se začne 14. septembra, razen sprememb 392., 393., in 394. člena, ki se začnejo uporabljati že 14. marca. > Več...

13.3.2017

Omejitve stečajne mase v postopku osebnega stečaja

Zadnja novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) je prinesla nekaj novosti tudi na področju osebnega stečaja. V tem prispevku se omejujemo na spremenjeno določbo tretjega odstavka 389. člena ZFPPIPP in druga pravila, ki urejajo omejitve obsega premoženja, ki spada v stečajno maso. > Več...

10.3.2017

Odločitev Varuha bo povsem enaka kot bi bila brez pritiskov

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je 9. 3. 2017 prejela nekaj več kot 1300 podpisov pod peticijo, s katero je pozvana, naj vloži zahtevo za oceno ustavnosti novele > Zakona o tujcih ali odstopi s položaja. Njeno »doslejšnjo pasivnost, omahovanje in neodločnost« v tem primeru podpisniki razumejo tudi kot »kolaboracijo s totalitarnimi in antihumanističnimi težnjami slabe oblasti«. > Več...

8.3.2017

Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Delo na domu se zaradi hitrega razvoja telekomunikacijske in informacijske tehnologije čedalje bolj uveljavlja tako v razvitem svetu kot tudi v državah razvoja in postaja čedalje pomembnejša alternativa klasičnemu delu na delovnem mestu. To pa zaradi tega, ker živimo v tehnološko-informacijski družbi, v kateri sta čas in denar najpomembnejša dejavnika vsakega delodajalca. > Več...

6.3.2017

Medsebojna vezanost na odločbe sodišč v civilnih zadevah

Zaupanje v pravo in v pravni sistem izhaja iz prepričanja oziroma želje, da so odločitve sodišč med seboj skladne, predvidljive in zanesljive ter da so po izčrpanju predvidenih pravnih sredstev učinkovite, da zavezujejo tako naslovljence kot tudi sodišča in druge organe. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2017

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober