Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Zadnji članki
 

V središču

Zadnji članki

7.12.2016 7.21

Izboljšani pogoji za delo policije

Konec novembra sprejeta novela Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C) zagotavlja boljšo organiziranost in delovanje policije ter ureja nekatere posebnosti delovnopravnih razmerij, ki omogočajo fleksibilnejšo organizacijo in izvajanje nalog policije. > Več...

5.12.2016

IZ PRAKSE: Kaznivo dejanje nasilništva

Pri kaznivem dejanju nasilništva je za izpolnitev zakonskega znaka "spravljanja v podrejen položaj" potrebno, da takšen položaj pri žrtvah ustvari nemoč, strah, vznemirjenje in podobno, v večji intenzivnosti in trajanju. > Več...

2.12.2016

Predhodno vprašanje na Sodišču EU

Sodišče EU je v zadevi C-316/15, Timothy Martin Hemming in drugi proti Westminster City Council, z dne 16. novembra 2016 odločalo o predhodnem vprašanju vrhovnega sodišča Združenega kraljestva glede razlage člena 13(2) Direktive 2006/123 o storitvah, in sicer glede stroška, ki ga je treba odšteti za vlogo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za upravljanje erotičnega lokala (sex shop). Natančneje se je vprašanje dotikalo drugega dela pristojbine, in sicer ali ta del pristojbine predstavlja za prosilca strošek, ki je v nasprotju z direktivo, saj presega stroške obravnave vloge.

> Več...

30.11.2016

Okrogla miza: »Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika?«

vsi Za zagotavljanje dejansko vrhunske pravne usposobljenosti, kar se pri ustavnih sodnikih pričakuje, bi bilo treba po mnenju dr. Avblja tudi v Sloveniji po zgledu Sodišča EU oblikovati sedemčlansko telo, sestavljeno iz vrhunskih domačih in nujno tudi tujih pravnih strokovnjakov. > Več...

28.11.2016

Pravna sredstva v upravnih zadevah

Upravni postopek je skupek dejanj, ki privede do odločitve v upravni zadevi, ko upravni organi v javnopravnih zadevah na različnih področjih odločajo o naših pravicah, pravnih koristih in obveznostih. Praviloma odločajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku, ki je temeljni procesni zakon na upravnem področju, če posebni zakoni procesna pravila urejajo drugače, pa se Zakon o splošnem upravnem postopku uporablja podrejeno. > Več...

25.11.2016

Učinkovitejši nadzor nad pranjem denarja?

Področje preprečevanja pranja denarja in nekoliko kasneje tudi preprečevanje financiranja terorizma je bilo v slovenskem pravnem redu urejeno že precej časa, vendar so bile zaradi globalizacije kriminala ter novih mednarodnih standardov potrebne spremembe obstoječega zakona. > Več...

23.11.2016

Analiza mediacije za reševanje individualnih delovnih sporov

Prispevek obravnava sodišču pridruženo mediacijo za reševanje individualnih delovnih sporov. Mediacija je tudi v delovnem pravu eden od mirnih, neformalnih, hitrih in gospodarnih načinov reševanja sporov, pri katerem tretja, nevtralna oseba dejavno posreduje v sporu, da se strani sporazumeta in na ta način rešita svoj spor. Odločilna prednost mediacije pred sodnim postopkom je, da je predmet poravnave katerakoli pravica, obveznost ali pravno razmerje, s katerim lahko stranke razpolagajo. > Več...

21.11.2016

Problem uveljavljanja znižanja pogodbene cene

Z znižanjem kupnine kot enim od jamčevalnih zahtevkov, s katerimi lahko upnik reagira na dolžnikovo izpolnitev pogodbe s stvarno ali pravno napako, je zadnje čase povezana vrsta dilem. Tako sodna praksa kot pisci namreč dajejo različne odgovore na vprašanje, kako lahko upnik to pravico uveljavlja. > Več...

18.11.2016

Starostni pogoj ni diskriminatoren, če je starost povezana s sposobnostmi

Sodišče EU je v zadevi C-258/15 z dne 15. novembra 2016 odločalo o španski ureditvi, na podlagi katere je bil objavljen razpis za delovno mesto policista, ki je vseboval starostni pogoj največ 35 let ob prijavi na razpis. Gorka Salaberria Sorondo se je pritožil na špansko sodišče, kjer je zatrjeval, da se s starostno mejo omejuje dostop do javnega delovnega mesta brez razumnega razloga. > Več...

16.11.2016

IZ PRAKSE: Povračilo odvetniških stroškov

Ker se je obdolžencu očitala storitev le enega kaznivega dejanja, stroškov, povezanih z oprostilnim delom sodbe, ni mogoče izločiti iz skupnih stroškov postopka, ampak je to mogoče v primerih, ko je nekdo obdolžen več kaznivih dejanj in mu je v enem delu izrečena oprostilna sodba. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober