Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Zadnji članki
 

V središču

Zadnji članki

9.7.2014

Iz sodne prakse: Predrzna vožnja

Za storitev kaznivega dejanja predrzne vožnje se mora voznik zavedati konkretnih okoliščin, v katerih je prišlo do ogrozitvene posledice. > Več...

8.7.2014

Objavljena je bila novela arhivskega zakona, ki bo začela veljati 22. julija

Novela zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, o kateri so državljani 8. junija odločali na neuspelem referendumu, prinaša nekatere novosti pri ravnanju z arhivskim gradivom. Največ polemik so sicer sprožile spremembe glede vpogleda v arhive, nastale pred majem 1990, predvsem arhive Službe državne varnosti (SDV). > Več...

3.7.2014

Pregled pravnega dogajanja v EU - 3. julij

V novem pregledu se med drugim seznanite s prenovljenimi pravili glede protimonopolnih izjem, spremembami sistema DDV, novostmi pri varstvu in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine ter zanimivo sodno prakso Sodišča EU. > Več...

1.7.2014

Ločitvena pravica na podlagi predznamovane hipoteke, pridobljene s predhodno odredbo

Zaradi številnih začetih stečajnih postopkov si upniki danes vse bolj prizadevajo najti način, da bi svoje nezavarovane terjatve, še pred pridobitvijo izvršilnega naslova, prisilno zavarovali za primer stečaja dolžnika. Pri tem se praviloma zatekajo k uporabi raznovrstnih predhodnih odredb, zlasti k tistim, s katerimi želijo poseči na nepremično premoženje dolžnika. > Več...

27.6.2014

Odškodninska odgovornost članov poslovodstva - analiza nekaterih sodb Vrhovnega sodišča RS

Ta tema postaja v Sloveniji vse bolj aktualna, saj je število odškodninskih tožb v zadnjem obdobju naraslo. Avtor ugotavlja, da so analizirane sodbe večinoma v skladu s stališči pravne teorije. Problematično je le stališče Vrhovnega sodišča, da je odgovornost direktorjev za letno poročilo odgovornost za rezultat. Avtor tudi na kratko predstavi ureditev odgovornosti in opozarja na nekatere njene pomanjkljivosti. > Več...

23.6.2014

Sodna praksa Sodišča EU: Parodija - izjema po avtorskem pravu

V zadevi C-201/13 je generalni pravobranilec Villalon podal mnenje, da je parodija avtonomni koncept avtorskega prava EU. Da se neko delo šteje za parodijo in s tem za izjemo v luči avtorskega prava (k. točka 3. odst. 5. člena direktive 2001/29; 2. točka 1. odst. 53. člena ZASP), mora imeti elementa izvirnosti in šaljivosti. Kljub temu pa je velika diskrecija glede opredelitve dela kot parodije še vedno na nacionalnih sodiščih. > Več...

18.6.2014

Pregled pravnega dogajanja v EU - 19. junij

V novem pregledu se lahko med drugim natančneje seznanite s spremembo direktive o obvezni reviziji, predlogu direktive o enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo, novih ukrepih za dodatno varovanje procesnih jamstev v preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in zanimivih primerih Sodišča EU. > Več...

16.6.2014

Odpoved v okviru reorganizacije s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi je institut, ki ga delodajalci v praksi uporabljajo kot nadomestek nekoč veljavnega instituta prerazporeditve delavca. Tovrstna uporaba instituta pomeni njegovo zlorabo. Odpoved pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi namreč temelji na pogodbeni, in ne asociativni naravi delovnega razmerja. Bistveni pogoj za zakonito uporabo tega instituta je prenehanje potrebe delodajalca po opravljanju dela zaposlenega. > Več...

13.6.2014

Racionalizacija dela inšpektorjev

Namen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B) je predvsem racionalizacija zaradi zaostrenih javno finančnih razmer in zmanjšanje administrativne obremenjenosti inšpektorjev. Dopolnitve bodo omogočile tudi večjo učinkovitost delovanja inšpekcijskih služb. > Več...

11.6.2014

Avtorska pravica in izjema spletnega brskanja

Na sodišču EU so razsodili v primeru Meltwater (C-360/13) in potrdili, da uporabnik spleta, ki uporablja storitve medijskega spremljanja, kar pomeni, da mu določena spletna stran ponuja poročila o pregledu medijskih člankov, objavljenih na drugih spletnih straneh, ne potrebuje licence za avtorska dela s strani izdajatelja, ker taka uporaba pade pod izjemo kršitve avtorskih pravic iz člena 5(1) direktive 2001/29. Šlo je za vprašanje ali internetni uporabniki, ki si ogledujejo internetne strani na svojih računalnikih, ne da bi jih prenesli ali natisnili, kršijo avtorske pravice, ker ustvarjajo zaslonske in predpomnilniške kopije, če za to kopiranje nimajo dovoljenja imetnikov pravic. Gre za t.i. izjemo brskanja (browsing defence). > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2014

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar