Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Zadnji članki
 

V središču

Zadnji članki

12.10.2015

Esej o usodi resnice (dejanskega stanja) v kazenskem postopku

Škoda, da se je zelo zanimivo in tudi pomembno vprašanje o dejanskem stanju (resnici) v kazenskem pravu, ki zadeva tudi pravo nasploh, ustavno, kazensko in upravno pravo še posebej, znova odprlo prav ob politično nabiti zadevi Patria. > Več...

9.10.2015

Je mogoče drugačno izobraževanje v pravosodju?

Zagotavljanje višje ravni strokovnega znanja z vsemi oblikami poklicnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja je osrednja tema vseh pravosodnih ministrskih mandatov. Med prednostne naloge jo redno uvršča tudi pravosodje samo. Izvaja se v številnih oblikah, za katere pri državnih pravosodnih funkcionarjih skrbi predvsem Center za izobraževanje v pravosodju (CIP), pri odvetnikih in notarjih pa obe poklicni zbornici. > Več...

7.10.2015

Izbrani mednarodnopravni vidiki meddržavne arbitraže

Arbitraža je v mednarodnih odnosih eno izmed ustaljenih in pogosto uporabljanih sredstev mirnega reševanja sporov. V doktrini mednarodnega prava to sredstvo v poglavjih o mirnem reševanju meddržavnih sporov obravnavajo tako rekoč vsa temeljna sistemska dela in učbeniki, pri čemer se pretežno ukvarjajo z njeno pravno naravo in pravnimi značilnostmi, zlasti v razmerju do drugega razpoložljivega pravnega sredstva oziroma v razmerju do z arbitražo izključujoče se alternative, tj. sodne poti, in ob poudarjanju povezav s t. i. diplomatskimi sredstvi mirnega reševanja mednarodnih sporov oziroma razlik med arbitražo in temi sredstvi. Redkeje se sistemska dela ukvarjajo s posebnimi, zlasti postopkovnimi vidiki meddržavne arbitraže, kjer je doktrina omejena zgolj na nekaj razpoznavnih avtoritet na čelu s profesorjem Merrillsom. > Več...

5.10.2015

Iz sodne prakse: Dovoljenost revizije

Če tožeča stranka ne navede vrednosti spornega predmeta za vsak posamezen zahtevek, temveč navede le skupno vrednost, po ustaljeni sodni praksi ne zadošča za dovoljenost revizije. > Več...

30.9.2015

Sodišče EU: Jezikovne omejitve pri razpisih zaposlovanja v institucijah

Na Splošnem sodišču EU so v zadevah T-124/13 in T-191/13 odločali o diskriminaciji zaradi omejitve izbire jezikov v zvezi z javnimi razpisi Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev. > Več...

28.9.2015

Za ožjo opredelitev kaznivih dejanj zoper delovno razmerje

Kaznivim dejanjem s področja delovnih razmerij je namenjeno celotno poglavje Kazenskega zakonika (KZ-1), vprašanje pa je, ali taka normativna ureditev zadošča in ali je kazenskopravni učinek tudi v praksi ustrezen, zlasti ko gre za vprašanje kršitve temeljnih pravic delavcev. Položaj zaposlenega delavca, njegovo dostojanstvo in solidarnost so kazenskopravno varovane vrednote. > Več...

24.9.2015

Pregled pravnega dogajanja v EU - 24. september

Evropska komisija je odobrila predlog novega in preglednega sistema za reševanje sporov med vlagatelji in državami, ki naj bi nadomestil obstoječi mehanizem reševanja sporov med vlagateljem in državo. Nov sistem naj bi bil uporaben tako za TTIP kot tudi za druga pogajanja EU o trgovini in naložbah. > Več...

23.9.2015

Iz sodne prakse: Prekarij

Ker je tožnica sama dovolila tožencu, da se vseli in prebiva v sporni hiši neodplačno, prav tako pa toženčevo bivanje ni bilo časovno omejeno, lahko kadarkoli zahteva njegovo izselitev. > Več...

21.9.2015

Kako dolgo naj še čakajo sodniški volonterski pripravniki?

Novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je prinesel številne novosti, med njimi tudi glede povrnitve potnih stroškov in stroškov za prehrano volonterskega pripravništva. > Več...

18.9.2015

Javna naročila in finančne korekcije v evropskih investicijskih projektih s poudarkom na sodni praksi EU

Obdobje programskega in finančnega obdobja za koriščenje evropskih kohezijskih sredstev 2007-2013 se bo po načelu N-2 končalo konec leta 2015. Začelo pa se je že novo obdobje 2014-2020, z novim svežnjem evropskega denarja. EU je sprejela finančne in pravne podlage (evropske uredbe), Evropska komisija pa je 16. decembra 2014 potrdila temeljni programski dokument, ki je potreben, da se sproži kolesje slovenskih ustanov za čim hitrejšo in učinkovitejšo porabo dodeljenih sredstev. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2015

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar