Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Zadnji članki
 

V središču

Zadnji članki

15.9.2014

Iz sodne prakse: Priznanje kaznivega dejanja ne pomeni tudi pripoznave odškodninskega zahtevka

Vrhovno sodišče je odločilo, da čeprav priznanje kaznivega dejanja sicer ne pomeni hkrati tudi pripoznave odškodninskega zahtevka, pa pomeni priznanje dejstev, ki konstituirajo kaznivo dejanje. Ta dejstva so hkrati dejstva, na katera se opira odločitev o odškodninskem zahtevku. > Več...

12.9.2014

Skupni standardi EU na področju kazenskega prava v primerjavi z nacionalnimi (ustavnopravnimi) standardi - Solange Reloaded

Razširitev pristojnosti EU na kazenskopravnem področju po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe postavlja več pomembnih pravnih vprašanj, kot so raven varstva temeljnih pravic posameznikov in oblikovanje skupnih standardov, razmerje med pravom EU in nacionalnim ustavnim pravom, uporaba koncepta vzajemnega priznavanja in problematika dopustnosti v tujini pridobljenih dokazov. Odgovori nanje niso preprosti in zahtevajo poglobljeno vrednotenje pomena temeljnih kavtel lastnega ustavnopravnega sistema, nikakor pa ne dopuščajo lahkotnega avtomatizma glede na resnost posegov v pravice posameznika in dojemanje legitimnosti kazenskopravnega sistema, tako nacionalnega kot tudi na ravni EU. > Več...

11.9.2014

Pregled pravnega dogajanja v EU - 11. september

Novi predsednik Evropske komisije Juncker je predstavil svojo ekipo in sestavo nove Evropske komisije. Juncker je prepričan, da je njegova ekipa močna in izkušena ter da bo s skupnimi močmi tudi učinkovita. V komisiji bo devet žensk in devetnajst moških, tri od sedmih podpredsednikov komisije bodo ženske. Ena izmed podpredsednic bo tudi slovenska premierka v odhodu Alenka Bratušek, ki bo pristojna za energetiko oz. za energetsko unijo. > Več...

8.9.2014

Prepoved oglasov za nakup virtualnih predmetov v brezplačnih spletnih igrah

Države članice in Evropska komisija so se odločili za skupno ukrepanje, da bi poiskali rešitve v zvezi z nakupi znotraj aplikacij pri spletnih in mobilnih igrah ter zlasti nenamernimi nakupi, ki jih opravijo otroci. To področje je namreč pri potrošnikih sprožilo vrsto pritožb, na podlagi skupnega ukrepanja pa je industrija sprejela vrsto zavez, ki naj bi pomirile skrbi potrošnikov in povečalo njihovo zaupanje v ta sektor. > Več...

1.9.2014

Sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe po ZFPPIPP v praksi

Vse od 15. junija 2013 je na področju insolvenčnega prava strankam takih postopkov omogočena možnost sporazumne mediacije pred vložitvijo tožbe v primeru sporov. S predzadnjo novelo področnega zakona, torej z Zakonom o spremembah in dopolnitvah > Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), je bil namreč dodan 48.b člen, ki z zadnjo novelo ni bil spremenjen. V skoraj enem letu po uveljavitvi pa ta institut ni požel veliko zanimanja. Do aprila 2014 je bil namreč izpeljan zgolj en tak postopek pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici. > Več...

28.8.2014

Pregled pravnega dogajanja v EU - 28. avgust

V pregledu preberite več o delovanju evropskega nadzornega organa, skupnih izjemah v zavarovalništvu, diskriminatornih praksah, preverjanju spolne usmerjenosti prosilcev za azil in starostnih omejitvah pri zaposlovanju. > Več...

27.8.2014

Iz sodne prakse: Ponovitvena nevarnost

Vrhovno sodišče je s sodbo opr. št. XI Ips 9964/2014-290 odločalo, ali je bila odreditev pripora zaradi pripornega razloga ponovitvene nevarnosti utemeljena. Za odreditev pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti se mora nevarnost storitve novega kaznivega dejanja nanašati na specifično kaznivo dejanje, ki sicer ni nujno istovrstno, mora pa biti z njim v smiselni zvezi. > Več...

25.8.2014

Nakupi znotraj aplikacij pri spletnih in mobilnih igrah

Države članice in Evropska komisija so se odločili za skupno ukrepanje, da bi poiskali rešitve v zvezi z nakupi znotraj aplikacij pri spletnih in mobilnih igrah ter zlasti nenamernimi nakupi, ki jih opravijo otroci. To področje je namreč pri potrošnikih sprožilo vrsto pritožb, na podlagi skupnega ukrepanja pa je industrija sprejela vrsto zavez, ki naj bi pomirile skrbi potrošnikov in povečalo njihovo zaupanje v ta sektor. > Več...

21.8.2014

Sodna praksa EU: Ali piramidni sistem pospeševanja prodaje pomeni nepošteno poslovno prakso?

V zadevi C-515/12 so na sodišču EU odločali, ali spada piramidni sistem prodaje med nepoštene poslovne prakse. V predhodno odločanje je bilo predloženo vprašanje razlage Priloge I, točke 14, k direktivi 2005/29. Primer izvira iz Litve, kjer je podjetje 4finance podeljevalo manjša posojila s sklepanjem pogodb na daljavo po hitrem postopku, pri tem pa je bilo oglobljena zaradi kršitve litvanskega zakona o nepoštenih poslovnih praksah. Podjetje je namreč oglaševalo kampanjo, ki naj bi vzpostavljala piramidni sistem za distribucijo blaga, s katerim naj bi potrošnikom ponujali nagrado, vendar ne za prodajo ali nakup blaga, temveč da pridobijo drugega potrošnika za sodelovanje v sistemu. > Več...

18.8.2014

Sodna praksa EU: Pravna analiza ni osebni podatek

V združenih zadevah C-141/12 in C-372/12 so na sodišču EU presodili o predhodnih vprašanjih v okviru sporov ob izdaji dovoljenj za začasno prebivanje, ker pristojno ministrstvo državljanom tretjih držav ni posredovalo kopij upravnih dokumentov, ki so bili izdelani v okviru predlogov odločb (skupaj s pravno analizo zadeve), torej pred sprejetjem odločb glede prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2014

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar