Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
IUS-INFO > V središču > Zadnji članki
 

V središču

Zadnji članki

1.9.2014

Sporazumna mediacija pred vložitvijo tožbe po ZFPPIPP v praksi

Vse od 15. junija 2013 je na področju insolvenčnega prava strankam takih postopkov omogočena možnost sporazumne mediacije pred vložitvijo tožbe v primeru sporov. S predzadnjo novelo področnega zakona, torej z Zakonom o spremembah in dopolnitvah > Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), je bil namreč dodan 48.b člen, ki z zadnjo novelo ni bil spremenjen. V skoraj enem letu po uveljavitvi pa ta institut ni požel veliko zanimanja. Do aprila 2014 je bil namreč izpeljan zgolj en tak postopek pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici. > Več...

28.8.2014

Pregled pravnega dogajanja v EU - 28. avgust

V pregledu preberite več o delovanju evropskega nadzornega organa, skupnih izjemah v zavarovalništvu, diskriminatornih praksah, preverjanju spolne usmerjenosti prosilcev za azil in starostnih omejitvah pri zaposlovanju. > Več...

27.8.2014

Iz sodne prakse: Ponovitvena nevarnost

Vrhovno sodišče je s sodbo opr. št. XI Ips 9964/2014-290 odločalo, ali je bila odreditev pripora zaradi pripornega razloga ponovitvene nevarnosti utemeljena. Za odreditev pripora iz razloga ponovitvene nevarnosti se mora nevarnost storitve novega kaznivega dejanja nanašati na specifično kaznivo dejanje, ki sicer ni nujno istovrstno, mora pa biti z njim v smiselni zvezi. > Več...

25.8.2014

Nakupi znotraj aplikacij pri spletnih in mobilnih igrah

Države članice in Evropska komisija so se odločili za skupno ukrepanje, da bi poiskali rešitve v zvezi z nakupi znotraj aplikacij pri spletnih in mobilnih igrah ter zlasti nenamernimi nakupi, ki jih opravijo otroci. To področje je namreč pri potrošnikih sprožilo vrsto pritožb, na podlagi skupnega ukrepanja pa je industrija sprejela vrsto zavez, ki naj bi pomirile skrbi potrošnikov in povečalo njihovo zaupanje v ta sektor. > Več...

21.8.2014

Sodna praksa EU: Ali piramidni sistem pospeševanja prodaje pomeni nepošteno poslovno prakso?

V zadevi C-515/12 so na sodišču EU odločali, ali spada piramidni sistem prodaje med nepoštene poslovne prakse. V predhodno odločanje je bilo predloženo vprašanje razlage Priloge I, točke 14, k direktivi 2005/29. Primer izvira iz Litve, kjer je podjetje 4finance podeljevalo manjša posojila s sklepanjem pogodb na daljavo po hitrem postopku, pri tem pa je bila oglobljena zaradi kršitve litvanskega zakona o nepoštenih poslovnih praksah. Podjetje je namreč oglaševalo kampanjo, ki naj bi vzpostavljala piramidni sistem za distribucijo blaga, s katerim naj bi potrošnikom ponujali nagrado, vendar ne za prodajo ali nakup blaga, temveč da pridobijo drugega potrošnika za sodelovanje v sistemu. > Več...

18.8.2014

Sodna praksa EU: Pravna analiza ni osebni podatek

V združenih zadevah C-141/12 in C-372/12 so na sodišču EU presodili o predhodnih vprašanjih v okviru sporov ob izdaji dovoljenj za začasno prebivanje, ker pristojno ministrstvo državljanom tretjih držav ni posredovalo kopij upravnih dokumentov, ki so bili izdelani v okviru predlogov odločb (skupaj s pravno analizo zadeve), torej pred sprejetjem odločb glede prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje.

> Več...

13.8.2014

Sodna praksa EU: Izjema privatnega reproduciranja

V zadevi C-435/12 so sodniki sodišča EU pričakovano odločili, da se izjema privatnega reproduciranja iz drugega odstavka 5. člena > Direktive 2001/29 o informacijski družbi (in iz 50. člena ZASP) lahko uporabi le za reprodukcije del iz zakonitih virov ne pa tudi iz nezakonitih. > Več...

11.8.2014

18. avgusta se začnejo uporabljati novosti na področju dela na črno

20. maja je začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki se začne uporabljati 18. avgusta, razen 12. do 16. člena, prvega do tretjega odstavka 28. člena in 29. do 32. člena, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015. Zakon na novo ureja osebno dopolnilno delo ter uvaja dodatne izjeme, ki se ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno, kot so brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih. > Več...

10.8.2014

O vprašanju potrditve poslanskih mandatov (9. člen Zakona o poslancih)

Zadnje čase aktualno vprašanje mandatov poslancev, ki prestajajo zaporno kazen, ni dobilo enotnega in enoznačnega odgovora strokovnjakov. Mnenja so (po pričakovanjih) deljena, nekateri govorijo o zapletenosti primera, drugi o vrednotah, tretji o namenih in ciljih določbe Zakona o poslancih. > Več...

7.8.2014

Iz sodne prakse: Prekrivanje zavarovalnih dob z zavarovanjem v drugi državi

Vrhovno sodišče je odločilo, da obdobje obveznega zavarovanja po zakonodaji ene od držav članic izključuje upoštevanje sočasnega prostovoljnega ali nadaljnjega prostovoljnega zavarovanja po zakonodaji druge države članice. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2014

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar